Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Amaury Henderick (cc, via Flickr)\
actueel

Folia checkt | ‘Driekwart van de studenten betaalt te veel huur’

Willem van Ewijk,
18 mei 2016 - 07:40

Driekwart van de studenten betaalt te veel huur, claimt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van eigen onderzoek. Met dit bericht werd vandaag groot uitgepakt in verschillende media. Maar er kunnen vraagtekens worden gezet bij het onderzoek.

Volgens LSVb-voorzitter Stefan Wirken is het onderzoek gepubliceerd om een ‘duidelijk signaal af te geven aan studenten’. Hij wil ze meegeven dat ze huurbescherming hebben en een te hoge huur kunnen aanvechten via de huurteams in hun gemeente. NU.nl, universiteitsbladen en regionale kranten pakten er vandaag groot mee uit. Stefan Wirken roept, met het onderzoek in de hand, de politiek bovendien op om met maatregelen te komen om het huisbazen moeilijker te maken te hoge huren te rekenen. Huisbazen die te vaak kamers verhuren voor een prijs die niet aan het puntensysteem voldoet moeten een boete krijgen, vindt hij. Maar hoe betrouwbaar is het onderzoek?

 

Wat is de bewering?
Driekwart van de studenten is meer huur aan zijn studentenkamer kwijt dan volgens het puntensysteem is toegestaan. Gemiddeld komt dat neer op 58,33 per maand. In Amsterdam betalen studenten zelfs 138,12 euro te veel.

 

Wie doet de bewering?
De bewering wordt gedaan door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), een organisatie die opkomt voor de belangen van studenten en als koepel optreedt voor de studentenvakbonden uit verschillende studentensteden – waaronder de Amsterdamse studentenvakbond Asva.

 

Waar baseert de LSVb zich op?
De LSVb onderzocht de cijfers van de studenten die in 2015 op de website checkjekamer.nl bekeken of ze te veel huur betaalden. Op die website kunnen studenten vragen beantwoorden over hun woonplaats, de verhuurder en hoeveel huur ze per maand betaalden. Ook wordt er naar de eigenschappen van de studentenkamer gevraagd, zoals de oppervlakte. Aan de hand van het puntensysteem krijgt de student vervolgens te zien hoeveel huur hij teveel betaalt voor zijn kamer. In 2015 werd de huurcheck 2.679 keer ingevuld. Daar zaten 265 studenten uit Amsterdam bij. In totaal wonen er in Nederland 362 duizend hbo- en wo-studenten op kamers.

‘Het vermoeden te veel te betalen zal een prikkel zijn om deel te nemen aan het onderzoek’

Wat zegt de LSVb zelf over het onderzoek?
In haar rapport plaatst de LSVb zelf een kanttekening bij de onderzoekspopulatie. ‘De cijfers in deze rapportage komen van de ingevulde checks van www.checkjekamer.nl. Dit is iets om rekening mee te houden bij de interpretatie van de cijfers,’ staat er te lezen. ‘Je zou kunnen verwachten dat studenten die de check invullen, al het vermoeden hebben dat zij te veel betalen.’ Later voegt LSVb-voorzitter Stefan Wirken daaraan toe: ‘Je weet niet precies wat voor mensen er afkomen op zo’n site.’

 

‘We hebben de cijfers van checkjekamer.nl niet gecorrigeerd,’ vervolgt hij. Toch heeft Wirken vertrouwen in zijn gegevens: ‘Bijna drieduizend studenten hebben hun gegevens ingevuld op checkjekamer.nl, dat geeft een goed landelijk beeld.’

 

De expert

Tom van der Meer, UvA-docent politicologie, gespecialiseerd in onderzoeksmethodes, heeft zo zijn vraagtekens bij het onderzoek. Het zit hem vooral in de manier waarop de onderzoekspopulatie geselecteerd is, zegt hij. ‘Om deel te nemen moet je ten eerste maar net bekend zijn met de website, en ten tweede: interesse hebben om er tijd in te steken om zo’n website te gebruiken en te checken. De groep is dus niet vanzelfsprekend representatief.’

 

‘Bovendien zou de stelling dat de cijfers geen correctie behoeven, onderbouwd moeten worden,’ reageert Van der Meer. ‘Het zegt namelijk niet zoveel als die drieduizend studenten geen doorsnede van de studentenpopulatie vormen. Het onderzoek kan een onder- of juist een overschatting van het echte percentage geven.’ Een overschatting is volgens Van der Meer waarschijnlijker, ‘aangezien het vermoeden te veel te betalen een prikkel zal zijn om deel te nemen aan het onderzoek’.

 

Het oordeel
Het zal niet veel mensen verbazen dat een groot deel van de Nederlandse studenten te veel betaalt voor zijn of haar kamer, maar de percentages uit dit onderzoek kunnen niet hard worden gemaakt.

 

Dit is de eerste aflevering van de nieuwe rubriek Folia checkt.