Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Danny Schwarz
actueel

De Amsterdamse Academie wil alternatief bieden voor actiegroepen

Dirk Wolthekker,
11 mei 2016 - 12:35

Hoogleraar Han van der Maas heeft vergevorderde plannen voor de oprichting van een UvA-brede vereniging die vanuit ‘een kritisch-constructieve visie’ wil opkomen voor de belangen van onderwijs en onderzoek. Het is de bedoeling dat de vereniging mee gaat doen aan de ondernemingsraadverkiezingen van 2018. Vereniging De Amsterdamse Academie (DAA) ziet zich als alternatief voor de bestaande actiegroepen die tijdens de Maagdenhuisbezetting ontstonden.

‘De vereniging gaat uit van het huidige efficiënte besturingsmodel waarin we voldoende mogelijkheden zien voor een universitaire structuur waarin afdelingen die goed onderwijs verzorgen, een goed onderzoeksprogramma kennen en voldoende eerste-, tweede- of derdegeldstroominkomsten verwerven, grotendeels zelfstandig over de inrichting van hun werkzaamheden kunnen beslissen,’ schrijft Van der Maas, vicedecaan van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG), in een mail aan Folia.

 

Hij zegt in een toelichting bij ‘een groot aantal’ medewerkers en collega’s te hebben gepolst of er belangstelling is voor een dergelijke vereniging en is ervan overtuigd dat dit kan lukken. De vereniging is momenteel een vereniging in oprichting. Naar bestuursleden wordt nog gezocht, maar Van der Maas is zelf voorlopig voorzitter. ‘Totdat er leden zijn en een ledenvergadering een bestuur kan kiezen.’

 

Gezonde universiteit

DAA streeft volgens Van der Maas naar ‘een gezonde universiteit die ‘in alle disciplines tot de Europese top behoort’. Daar hoort niet alleen onderwijs en onderzoek toe, maar ook ‘naar een verstandig personeelsbeleid waarin de belangen van het vaste personeel, tijdelijk personeel en toekomstig personeel goed zijn afgewogen’. De vereniging neemt de huidige universitaire bestuursstructuur, die is gebaseerd op de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) als uitgangspunt.

‘Idealiter is het grootste deel van de medewerkers van de UvA vooral bezig met onderzoek en onderwijs, ondersteund door een bestuur van ervaren academici en een efficiënte professionele staf’

Van der Maas: ‘DAA is niet voor grote veranderingen in de MUB. Idealiter is het grootste deel van de medewerkers van de UvA vooral bezig met onderzoek en onderwijs, ondersteund door een bestuur van ervaren academici en een efficiënte professionele staf. Het bestuur creëert de beste omstandigheden voor goed onderwijs en onderzoek, zoals goede voorzieningen en een eerlijk, transparant en stabiel verdelingsmodel voor de middelen. Zij schept een dynamisch academisch klimaat waarin onderwijsverbetering en onderzoeksontwikkeling vooral bottum-up plaatsvinden.’ Vorig jaar opgerichte actiegroepen als De Nieuwe Universiteit en ReThink UvA hadden en hebben daar juist heel veel kritiek op. Volgens hen mankeert het juist aan bottom-up beslissingen en is de UvA te veel top-down georganiseerd.

 

Bestuurdersopleiding

DAA zegt te streven naar hoogwaardig kwalitatief academisch onderwijs voor alle studenten in een actieve onderzoeksomgeving. Van der Maas: ‘We laten ons hierbij leiden door zo objectief mogelijke beschikbare criteria als onderwijs- en onderzoeksvisitaties, succes in de verwerving van tweede en derde geldstroom en verschillende monitoren van onderwijskwaliteit (NSE, UvA-Q).

 

Dit geldt ook het personeelsbeleid. Belangrijk is de medewerkersmonitor om een beeld te krijgen van algemene tevredenheid van medewerkers.’ De UvA heeft volgens van der Maas moeite goede bestuurders te vinden. ‘DAA stelt zich daarom ook ten doel toekomstige academische bestuurders op te leiden. We verwachten dat deelname van talentvolle jonge academici aan de ondernemingsraden hierbij een grote rol kan spelen. We willen daarom ook een rol spelen in de opleiding van de leden van de ondernemingsraden.’

 

Voor de goede orde: DAA heeft geen studentenafdeling en richt zich ook niet op de HvA. ‘Maar we staan open voor samenwerkingen met studentenpartijen en HvA-verenigingen met soortgelijke uitgangspunten.’ Alle leden van de academische gemeenschap van de UvA kunnen volgens van der Maas in de toekomst lid worden van DAA. ‘Dit zijn alle personeelsleden inclusief het ondersteunend personeel, gastonderzoekers, buitenpromovendi en mensen die een dienstverband hebben bij een aan de UvA-gelieerde stichting.’

 

De vereniging in oprichting gaat nu eerst een plan van aanpak opstellen. ‘De vereniging zal starten als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, maar zal zo snel mogelijk overgaan in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.’ Komend najaar moet het plan gereed zijn en moeten mensen lid kunnen worden van DAA. ‘De ledenvergadering kiest daarna het eerste bestuur dat dan aan de voorbereiding van deelname aan de eerstvolgende ondernemingsraadverkiezingen kan beginnen.’