Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Raden van Toezicht gaan lek in sollicitatie onderzoeken

Dirk Wolthekker,
21 maart 2016 - 11:46

De voorzitter van de Raden van Toezicht (RvT) van UvA en HvA, Atzo Nicolaï, heeft vandaag in een persverklaring laten weten dat de RvT op korte termijn in overleg zal treden met de medezeggenschapsorganen en de benoemingsadviescommissies over vertrouwelijke informatie die vorige week op straat is beland. NRC Handelsblad publiceerde twee artikelen waarin nauwgezet verslag werd gedaan van de sollicitatiegesprekken en de namen van zowel beoogde CvB-leden als afgewezen kandidaten naar buiten werden gebracht.

Dat er informatie is gelekt uit de procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter en rector magnificus is volgens de RvT ‘schadelijk en volstrekt onacceptabel’. Uit de persverklaring: ‘Personen die op vertrouwelijkheid mochten rekenen zijn hierdoor beschadigd. Er zal op korte termijn met de medezeggenschap en de benoemingadviescommissie besproken worden op welke wijze dit onderzocht en aangepakt zal worden.’

 

Draagvlakgesprekken

Deze week en wellicht ook nog volgende week zullen draagvlakgesprekken plaatsvinden met de beoogde nieuwe CvB-leden: Geert ten Dam en Karen Maex. Nicolaï: ‘Wij hopen dat de benoeming van de voorzitter en de rector magnificus spoedig kan worden afgerond. Er worden gesprekken gevoerd met de medezeggenschapsraden van studenten en medewerkers en de decanen van de UvA en de HvA. Op die manier zijn wij ervan overtuigd dat het perspectief van alle geledingen van de UvA en de HvA meegewogen kan worden in de uiteindelijke besluitvorming.’

 

Faculteitshoogleraar

Intussen is er ook meer duidelijkheid over de positie van Hans Amman. Deze zal uiterlijk 1 september aantreden als faculteitshoogleraarEen faculteitshoogleraar is een eretitel voor hoogleraren met uitzonderlijke onderzoeks- en/of onderwijskwaliteiten. Faculteitshoogleraren worden geacht een grote bijdrage te leveren aan wetenschappelijke innovatie en samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de faculteit. Computational Economics bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Amman laat in een reactie in die persverklaring weten: ‘Ik zie uit naar deze nieuwe functie. Ik ben steeds actief gebleven in de wetenschap. Meer tijd voor onderwijs en onderzoek is een aantrekkelijk vooruitzicht. Naast persoonlijke overwegingen speelde ook de UvA-HvA-samenwerking een rol. Er ligt bij de nieuwe voorzitter een opdracht om die samenwerking te evalueren. Ik had de overtuiging dat hier eerder stappen in gezet zouden moeten worden. ik wil graag benadrukken dat er geenszins sprake is van een persoonlijk conflict.’

 

Samenwerking UvA-HvA

De nieuwe collegeleden zullen – conform afspraak – na hun aantreden de (bestuurlijke) samenwerking tussen UvA en HvA evaluerenLees hier een uitgebreid artikel over de bestuurlijke samenwerking tussen UvA en HvA.. Nicolaï: ‘Het moet duidelijk zijn dat de RvT hier open in staan en niet op voorhand een positie heeft ingenomen. Wij willen zorgvuldig de afgesproken procedure volgen. Na deze evaluatie en na goed overleg met de UvA- en HvA-gemeenschap zal hierover dan een besluit worden genomen.’

 

Over de procedure rond de opvolging van Amman is vooralsnog niets bekend. Wel laat de RvT weten dat als de opvolging te lang gaat duren er naar een voorlopige oplossing wordt gezocht. Nicolaï: ‘Het is van belang om zo snel mogelijk een goede vervanger voor Hans Amman te vinden. Vanwege het belang van de voortgang van de lopende dossiers zal worden bekeken of een interim-oplossing wenselijk is.’