Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De statistici die onderzoek deden naar de publicaties van voormalig UvA-hoogleraar sociale psychologie Jens Förster, blijven achter de conclusie staan van hun rapport. Dat schrijven ze in een reactie op vragen en commentaar die ze kregen na de publicatie van hun onderzoek begin juni.

De drie onafhankelijke statistici hebben in opdracht van de UvA vierentwintig empirische studies van Förster onderzocht die hij in zijn UvA-periode heeft uitgevoerd. In hun rapport stelden ze onder meer dat acht artikelen van Förster ‘sterk bewijs voor een geringe waarheidsgetrouwheid’ zouden bevatten.

Het onderzoeksrapport leidde tot discussies op sociale media en verschillende blogs. Ook twee van Försters coauteurs gaven commentaar op het onderzoek, evenals Förster zelf, die op zijn website stelde dat de gebruikte methode van de statistici niet deugt. ‘De statistische methoden die worden gebruikt zijn foutgevoelig, gebrekkig en waarschijnlijk ongeldig,’ schreef Förster, die zegt dat hij nooit data heeft gemanipuleerd.

De statistici stellen nu in hun reactie dat het rapport met grootste zorgvuldigheid is opgesteld en dat het gebaseerd is op controleerbare methodologie. ‘We blijven bij onze conclusie aangaande de juistheid van de onderzochte studies,’ aldus de onderzoekers, die benadrukken dat ze het werk van Försters coauteurs niet in twijfel trekken. ‘Het consistente element in de studies die bewijs bevatten voor een geringe waarheidsgetrouwheid, is Jens Förster.’

Jens Förster Jens Förster

Naast de resultaten van het onderzoek naar zijn publicaties was Förster ook niet te spreken over de manier waarop de UvA hem en zijn coauteurs heeft behandeld. Zo heeft hij naar eigen zeggen niet genoeg tijd gekregen om op het rapport te reageren. Ook zouden de pers en de rector van de Ruhr-universiteit van Bochum – Försters huidige werkgever – over het rapport zijn geïnformeerd zonder dat hij daarvoor toestemming had gegeven. ‘Onacceptabel,' noemde Förster de gang van zaken.

De UvA zegt hierover dat de procedure ‘heel zorgvuldig’ is gegaan. ‘We hebben het conceptrapport ruim op tijd naar Jens Förster gestuurd omdat het belangrijke conclusies bevatte,’ aldus woordvoerder Yasha Lange. ‘Förster en enkele van zijn coauteurs kregen vervolgens de mogelijkheid om op het conceptrapport te reageren. ‘Hun commentaar is verwerkt in het definitieve rapport.’

De UvA zegt ook dat Försters huidige werkgever niet door hen op de hoogte is gebracht. ‘Wij hebben bij het versturen van het conceptrapport aan Jens Forster ook aan hem geschreven dat wij het als zijn verantwoordelijkheid beschouwen zijn werkgever in Bochum en de Humboldt Foundation in te lichten over het onderzoek.’ Ook de pers kreeg het rapport pas bij de publicatie ervan te zien,' zegt Lange.

Förster kwam vorig jaar april in opspraak toen een artikel van hem werd teruggetrokken vanwege mogelijke manipulatie met onderzoeksgegevens. Meerdere UvA-hoogleraren drongen destijds aan op vervolgonderzoek, waarop de UvA drie onafhankelijke statistici onderzoek liet verrichten naar de vierentwintig empirische studies die Förster in zijn UvA-periode heeft uitgevoerd. Zij concludeerden begin juni dat acht artikelen van Förster ‘sterk bewijs' voor een geringe waarheidsgetrouwheid bevatten; drie artikelen zouden daarnaast niet-sluitend bewijs voor een geringe waarheidsgetrouwheid bevatten, en bij vier artikelen vonden ze hiervoor geen bewijs. De overige negen artikelen konden ze met de gebruikte methoden niet nauwkeurig genoeg bestuderen.