Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de UvA, heeft een Starters Grant ontvangen van de European Research Council (ERC). Met de subsidie, die anderhalf miljoen euro bedraagt, zal zij onderzoek gaan doen naar profiling en targeting van nieuwslezers. Dankzij de subsidie krijgt Helberger de kans om een onderzoeksgroep op te zetten met twee postdoctorale medewerkers en twee promovendi.

Het onderzoek van Helberger zal zich richten op de gevolgen van algoritmische profiling en targeting van nieuwslezers, bijvoorbeeld om hen gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Doel van het onderzoeksproject is het leveren van een bijdrage aan een nieuwe normatieve theorie over de rol van gepersonaliseerde media in een democratische maatschappij.

De ERC is enigszins te vergelijken met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Net zoals de NWO krijgt de ERC van de overheid een budget om wetenschapsbeoefening te bevorderen. Dat bedrag keren ze uit aan wetenschappers die excellente wetenschapsvoorstellen doen.

Meer beurzen
Naast Helberger zijn er nog acht andere UvA'ers en AMC'ers die een startersbeurs van de ERC ontvangen. Natuurkundige Miranda Cheng van het Institute of Physics en Korteweg de Vries Instituut voor Wiskundekrijgt een beurs voor haar onderzoek naar de relatie tussen natuurkundige telfuncties uit de supersnaartheorie en enkele van de grootste discrete symmetrieën uit de wiskunde. Sociaal wetenschapper Eelke Heemskerk van het Amsterdam Institute for Social Science Research gaat het wereldwijde netwerk in kaart brengen van miljoenen bedrijven die bestuurders delen en zijn elkaars eigenaar.

AMC-wetenschapper Riekelt Houtkooper van het Laboratorium Genetische Metabole Ziekten gaat het effect van voeding en genen op veroudering onderzoeken. Sociaal wetenschapper Daniel Mügge gaat onderzoek doen naar de sociale, politieke en economische factoren van macro-economische indicatoren in economisch beleid.

AMC-wetenschapper Louis Vermeulen van het Centrum voor Experimentele Moleculaire Geneeskunde onderzoekt waarom dikkedarmtumoren zich zo verschillend kunnen presenteren en waarom zij zo verschillend reageren op behandeling, Sterrenkundige Anna Watts van het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek gaat met 'forensische' fysica proberen om explosies op neutronensterren te verklaren.

Informaticus Shimon Whiteson van het Instituut voor Informatica gaat nieuwe algoritmes ontwikkelen die nodig zijn om intelligente systemen als robots en zoekmachines autonoom te maken. AMC-onderzoeker Ingo Willuhn van het Nederlands Instituut Neurowetenschappen en psychiatrie van het AMC gaat zich buigen over communicatie tussen de twee delen van het striatum in ons brein.

In het kerstnummer van Folia Magazine, dat 16 december wordt gepresenteerd, staat een groot dubbelinterview met Natali Helberger en ethica Beate Roessler over privacy.