Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Hoe beïnvloeden sociale-netwerksites als Facebook onze vriendschappen in het echte leven? Filosoof Marjolein Lanzing (25) richtte zich voor haar masterscriptie onder meer op deze vraag en kwam tot de conclusie dat sites als Facebook de basisprincipes van goede vriendschap eerder ondermijnen dan stimuleren. 'Op basis van mijn promotieonderzoek denk ik dat er reden is tot zorg.'

Elkaar zien, samen dingen meemaken, is volgens Lanzing het fundament van een vriendschap. Daarnaast identificeert Lanzing drie stappen die een vriendschap verder vormgeven: je vertrouwt je vriend intieme informatie toe, hij reflecteert daar kritisch op en op basis van die reflectie laat je je beïnvloeden door de ander. Lanzing: 'Op die manier ontstaat er iets unieks, je ervaart nieuwe dingen onder invloed van elkaar en laat een spoor na in elkaars leven. [...] Dankzij je vrienden verken je alternatieven en heb je de mogelijkheid een volmaakter en autonomer individu te worden.'

Dat mechanisme komt volgens Lanzing door Facebook onder druk te staan. De tijd en aandacht die de netwerksite van mensen vergt - gebruikers spenderen gemiddeld een uur per dag op het medium - gaan ten koste van het live contact. Bovendien leent de netwerkomgeving zich niet voor kritische reflectie. Lanzing: 'Als jij na een break-up niet je vriendin opbelt, maar het nieuws op Facebook zet, krijg je sympathie: "Ah, wat vervelend" of "Sterkte!", maar geen spiegel voorgehouden. Je krijgt niet de suggestie dat de relatie toch al ongezond was en dit misschien geen slechte uitkomst is.'

Kritisch volgen
Wat de gevolgen zijn van het gebrek aan kritische reflectie is nog niet uitgekristalliseerd. De digitalisering van ons persoonlijk leven is nog in volle gang. Toch wilde Lanzing vast onderzoeken wat voor effect Facebook heeft op ons concept van vriendschap. 'Ik zie het als mijn taak als filosoof om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te volgen. De digitalisering van ons privéleven is bij uitstek een ontwikkeling die verstrekkende gevolgen kan hebben en dus moeten we ons afvragen of dat wenselijk is.'

Lees in Folia Magazine het hele verhaal over de digitalisering van vriendschap.