Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het beeld dat de uitgaven van de Rijksoverheid aan wetenschappelijk onderzoek dalen, blijft ongewijzigd. Dat blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut.

In 2014 besteden de ministeries gezamenlijk 4,5 miljard euro aan onderzoek. Dat bedrag zal volgens het Rathenau Instituut in 2018 zijn teruggelopen tot 4,1 miljard euro. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van het aflopen van de FES-programma’s.

Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) was een begrotingsfonds dat gefinancierd werd uit een deel van de aardgasbaten. Dat fonds werd in 1995 opgericht om te voorzien in speciale projecten, zoals onderzoek. Het fonds werd in 2011 weer opgeheven. Sindsdien vloeien de aardgasbaten weer in de algemene kas, al hebben lopende projecten van de overheid een garantie op toekomstig budget.

De terugloop in onderzoekfinanciering heeft niets te maken met het mogelijk stopzetten of temporiseren van de aardgaswinning in de provincie Groningen.

Twin
De cijfers staan in het jaarlijks door het Rathenau Instituut uitgebrachte overzicht van Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie (Twin) door de overheid. Het Twin-overzicht is de opvolger van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) die voorheen jaarlijks werd uitgebracht. De naam is veranderd omdat het Rathenau Instituut met ingang van dit jaar ook in kaart brengt hoeveel geld de overheid besteedt aan innovatie.

Van de 4,5 miljard euro voor onderzoek is 760 miljoen bestemd voor innovatie. Daarnaast is er 247 miljoen beschikbaar voor andere innovatie-activiteiten, bijvoorbeeld marketing. Tot slot gaat er 1,1 miljard naar belastingvoordelen voor bedrijven. Al met al heeft de overheid dit jaar 2,1 miljard euro vrijgemaakt voor innovatie. Dit bedrag daalt de komende jaren naar 1,6 miljard euro in 2018.

Zie hier (pdf) voor het hele onderzoek van het Rathenau Instituut.
Lees meer over