Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
VVD-Kamerlid Joost Taverne wil wetenschappers het recht geven om wetenschappelijke artikelen kort na publicatie in een betaald tijdschrift via open access te publiceren. Vaak dwingen uitgevers wetenschappers contractueel om dit niet te doen. Om dit te realiseren werkt hij aan een voorstel om auteurs het recht te laten behouden om wetenschappelijk werk via internet gratis te verspreiden.

Eind vorig jaar pleitte staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker ook al voor Open Access-publicatie van wetenschappelijke werken. Hij stelde dat alle wetenschappelijke tijdschriften op den duur gratis zouden moeten worden. Hoe dit voorstel van zijn partijgenoot zich daartoe verhoudt is op dit moment nog niet duidelijk. Eventueel zou op korte termijn voor het plan van Taverne kunnen worden gekozen en kan Dekkers voorstel op de lange termijn worden ingevoerd.

De belangrijkste drijfveer van Taverne is dat onderzoek dat met publiek geld wordt gefinancierd ook publiek toegankelijk zou moeten zijn. Wel wil hij ‘een redelijke periode’ in zijn voorstel behouden waarbinnen de uitgever exclusief de publicatie mag hebben. Hoe lang deze periode is, laat Taverne op dit moment in het midden.