In het geweigerde proefschrift van VU-promovendus Karima Kourtit stonden verschillende citaten van haar promotor Peter Nijkamp zonder bronvermelding. Dat blijkt uit een samenvatting van het rapport over het promotieonderzoek, dat geanonimiseerd is gepubliceerd op de site van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Eerder benadrukte economiedecaan Harmen Verbruggen nog dat het in de kwestie 'absoluut niet om plagiaat of datamanipulatie' ging.

Nu blijkt dat niet alleen Kourit de fout in ging, maar ook haar promotor Nijkamp. Door geen bronvermelding aan in het proefschrift opgenomen en door hem zelf gepubliceerde teksten toe te voegen, pleegde hij zelfplagiaat. In het proefschrift waren ook op andere plaatsen eerder verschenen teksten van anderen dan de promovendus opgenomen, zonder bronvermelding. Het verweer van de twee zou zijn geweest dat er sprake was van zelfcitatie. Daarvan is sprake als teksten zo vaak worden hergebruikt, aangevuld of aangepast, dat de namen van de oorspronkelijke auteurs, waaronder in dit geval dus Nijkamp, wegvallen.

De commissie beoordeelt de werkwijze echter als ongeoorloofd. ‘De commissie is van mening dat in alle gevallen van hergebruik van eigen teksten (“zelfcitatie”) een verwijzing naar de oorspronkelijke bron ter plekke opgenomen dient te worden.’

Ook zou Kourtit citaten van deelnemers aan een workshop hebben opgenomen, zonder hen in haar bronvermelding op te nemen. Ook hier was er volgens de commissie sprake van plagiaat.

Promotie
In mei werd de promotie van Kourtit plotseling op het laatste moment afgeblazen, na een anonieme melding. Lang bleef onduidelijk wat de precieze reden van het terugtrekken van het proefschrift was. Decaan Verbruggen meldde dat het in elk geval niet om plagiaat of datamanipulatie ging, omdat het in dat geval ‘einde verhaal’ zou zijn geweest en Kourtit niet in staat zou zijn gesteld een en ander aan te passen. Het feit dat Kourtit al enkele jaren onterecht de doctorstitel voerde, werd door de universiteit door de vingers gezien.

Na onderzoek van een commissie onder leiding van VU-emeritus hoogleraar psychologie Pieter Drenth komt nu naar voren dat er wel sprake was van plagiaat. Na het aanpassen daarvan is de promotie alsnog voltrokken, zij het onder leiding van een andere promotor dan Nijkamp. Eerder was onduidelijk waarom Nijkamp werd vervangen. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat hij medeverantwoordelijk voor het plagiaat was.