Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een comité dat zich Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) noemt, gaat vanavond in de Stadsschouwschouwburg pamfletten uitdelen tijdens het Gala van de Wetenschap. De bij het comité aangesloten wetenschappers vinden het gala inhoudelijk een farce en pleiten voor ‘een echt gala van de wetenschap’.

Tijdens het Gala zullen vanavond bekende wetenschappers als Robbert Dijkgraaf, Damiaan Denys, Marcel Levi, Patti Valkenburg en Alexander Rinnooy Kan het publiek bijpraten over de stand van zaken op hun vakgebied. Ook zullen collegevoorzitter Louise Gunning (UvA) en aankomend collegevoorzitter Jaap Winter (VU) hun standpunt uiteenzetten over de samenwerking UvA-VU.

Extreem
Het platform, waaraan 25 wetenschappers uit heel Nederland hun naam hebben verbonden, baseert zich op de Keuzegids hoger onderwijs 2013, waarin UvA en VU wederom onderaan bungelen. Dat komt volgens het platform ‘door de problematische stand van zaken aan de Nederlandse universiteiten, die in Amsterdam het meest extreem lijkt te zijn’.

De wetenschappers hebben een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan volgens hen een echt wetenschapsgala moet voldoen. Ze hebben daarbij drie uitgangspunten: 'van hiërarchie naar zeggenschap, van inhoudsloos management naar inhoudelijk beleid en van geld verspillende prestigeprojecten naar financiering van onderzoek en onderwijs'.

Karen Vintges Karen Vintges

Onvrede
De groep wetenschappers, onder wie hoogleraar wetenschapsfilosofie Hans Radder (VU) en docent politieke en sociale filosofie Karen Vintges (UvA), meent dat er aan de universiteiten ‘een breed gedragen onvrede’ bestaat onder medewerkers en wil aandacht voor de in hun ogen ‘jarenlange opeenstapeling van top-down maatregelen, hoge werkdruk en slechte perspectieven voor vooral jonge stafleden die hier niets tegen kunnen ondernemen wegens hun precaire positie in tijdelijke banen’. Volgens Radder en Vintges c.s. worden deze problemen veroorzaakt door een doorgeslagen economisering, hiërarchisering en bureaucratisering van de universiteiten.

De wetenschappers eisen onder meer dat het onderwijs 'geworteld' wordt in het onderzoek, dat er een universitaire enquête komt naar ‘mislukte fusies als VU-Hogeschool Windesheim’ en dat er meer geld komt voor het primair proces. Volgens hen gaat er nu veel te veel geld naar ‘topsalarissen CvBs, peperdure outsourcing, constant uitdijende marketing en pr-afdelingen’.

H.NU is het tweede initiatief van ontevreden wetenschappers in korte tijd. Eerder dit jaar richtten vijf bezorgde onderzoekers Science in transition op. Radder zegt daarover tegen Univers, de onafhankelijke website van Tilburg University: 'We zien onszelf als parallel initiatief [...]. In tegenstelling tot Science in Transition richten we ons niet op de wetenschap, maar op de universiteiten. Hoe is de situatie voor de gewone mensen? We combineren de personeelstechnische kant met de inhoudelijke. Kijk naar het Gala van de Wetenschap. Wie spreken daar? Nul obp’ers (ondersteunend personeel), nul docenten, nul uhd’s (universitair hoofddocent).'

Van de UvA hebben ook  wetenschappers Robin Celikates, Pieter Pekelharing en Johan Hartle hun naam aan het platform verbonden.