Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Met veel warme woorden en reflecties op zijn wetenschappelijke denkbeelden vond vanmiddag in de Rode Hoed een herdenkingsbijenkomst plaats voor hoogleraar politicologie Jos de Beus, die twee maanden geleden na een slopende ziekte overleed.

Politicologen, emeriti en publicisten stonden samen stil bij het overlijden van de hoogleraar politicologie,  PvdA-prominent en Buitenhof-columnist. Ook is er door wetenschappers, denkers en vrienden met een sociaal democratisch hart  een boek samengesteld met herinneringen aan en visies op Jos de Beus. Het boek Groot denker, warm hart. Jos de Beus (1952-2013) werd aangeboden aan zijn weduwe en twee kinderen.

Verantwoording
Universitair hoofddocent politiek gedrag Philip van Praag, die ook een toespraak hield tijdens de bijeenkomst, schreef daarin een bijdrage over De Beus’ visie op politiek leiderschap en hoe teleurgesteld De Beus in dat opzicht was over de leiders van de PvdA. Zo teleurgesteld zelfs dat hij in november 2006 op het CDA van Jan Peter Balkenende stemde en daar ook publiekelijk verantwoording voor aflegde. ‘Het was kenmerkend voor Jos om die verantwoording af te leggen,’ schrijft Van Praag. ‘Wouter Bos had gefaald de hinderkrachten in eigen kring te overwinnen en daarom kon hij volgens Jos geen aanspraak maken op bindend leiderschap. Risicomijdend gedrag van politici kon op weinig waardering rekenen van Jos.’

Zie hier voor de volledige tekst van het herinneringsboek over Jos de Beus