Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Vrouwen die zijn verwekt tijdens de Hongerwinter en dus aan ondervoeding hebben geleden, overlijden eerder dan vrouwen die hiermee voor hun geboorte niet te maken kregen. Mannen die als foetus zijn blootgesteld aan de Hongerwinter, overlijden niet aantoonbaar eerder dan mannen die hieraan niet zijn blootgesteld. Dit concludeert epidemioloog Annet van Abeelen in haar proefschrift Undernutrition and chronic disease. The 1944-1945 Dutch famine, waarop zij op 15 juni promoveert.

Het gaat om vrouwen die geboren zijn in het kalenderjaar 1945 en dus zijn verwekt tussen april 1944 en maart 1945. Deze vrouwen hebben een grotere kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten, borstkanker en andere vormen van kanker. Daarnaast bleken vrouwen die ondervoed zijn geweest tijdens de kinderjaren op latere leeftijd een hoger risico te hebben op overgewicht, suikerziekte, hartziekte en longziekten als astma dan vrouwen die niet ondervoed zijn geweest.

Annet van Abeelen

Vooral voor ontwikkelingslanden zijn de onderzoeksresultaten van belang, meent Van Abeelen. ‘Vorig jaar leden naar schatting 925 miljoen mensen in de wereld honger. Het is wellicht handig om kinderen die geboren zijn in gebieden waar honger heerst, als hogere risicogroep te beschouwen.’ Maar ook in Nederland kan deze kennis van belang zijn. ‘Het is interessant om te kijken naar de gevolgen voor het kind van veel overgeven tijdens de zwangerschap.’

Op dit moment worden studies opgezet om de gezondheid in de gaten te houden van kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap veel heeft overgegeven. ‘Het is mogelijk dat die kinderen minder gezond blijken op latere leeftijd, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dit is ook een ander soort ondervoeding dan ondervoeding in de Hongerwinter. Mensen namen toen vaak maar een kwart van het aantal dagelijkse benodigde calorieën tot zich.’

Annet van Abeelen lichtte haar onderzoek donderdag 14 juni toe in het radioprogramma Folia Live! Het fragment is hieronder te beluisteren.
Lees meer over