Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft een bedrag van 15.000 euro toegekend aan Amsterdam Born Children and their Development, een studie van het AMC. Binnen deze ‘ABCD-studie’ wordt grootschalig onderzoek verricht naar de gezondheid van kinderen van verschillende etnische afkomst in Amsterdam.

Met het geld kan onder andere meer onderzoek worden gedaan naar het bloed van zwangere vrouwen. Onderzoekers willen er bijvoorbeeld graag achter komen of bepaalde profielen in het bloed van de moeder een onderliggend mechanisme vormen in de ontwikkeling van obesitas.

Binnen de ABCD-studie wordt ook onderzocht in welke mate de gezondheid vanaf de geboorte tot en met de volwassen leeftijd wordt beïnvloed door de leefstijl en leefomstandigheden van de moeder tijdens de zwangerschap en daarna. Speciale aandacht gaat uit naar etnische verschillen. Het doel van de studie is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen etnische groepen.
Lees meer over