Redactieadviesraad zoekt nieuwe studentleden

Redactieadviesraad Folia zoekt nieuw studentlid

Ben je student aan de UvA en heb je uitgesproken opvattingen over hoe Folia als mediaplatform het best studenten kan informeren en bedienen, meld je dan aan als studentlid van de Redactieadviesraad van Folia. De Redactieadviesraad komt vier keer per jaar bij elkaar en levert gevraagd en ongevraagd advies aan de redactie. Voor meer informatie, neem contact op met de voorzitter van de Redactieadviesraad, Mirjam Prenger (prenger@uva.nl).