Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: taskarmy_nl / Unsplash
opinie

Céline Zahno | Internationals, stem voor de waterschappen

Céline Zahno,
3 maart 2023 - 09:01

In maart stemmen Nederlandse en internationale inwoners van Nederland voor hun lokale waterschappen. Hoewel dit in eerste instantie klinkt als een louter technische klus, staat veel op het spel. Vooral voor internationale studenten is het een kans om betrokken te raken bij de lokale politiek, de Nederlandse nationale identiteit en de toekomst van een land dat bedreigd wordt door klimaatverandering.

Waterschappen zijn veel spannender dan ze klinken. De Nederlandse waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer. Dat omvat bescherming tegen overstromingen, beheer van waterstanden, beschikbaarheid van water voor boeren en zorgen voor voldoende waterkwaliteit. Elke vier jaar zijn er verkiezingen, waarbij alle inwoners van Nederland kunnen stemmen voor de waterschappen in hun gebied.

Nog een reden om u zorgen te maken: alle Amsterdammers, Nederlanders én buitenlanders, betalen belasting aan de waterschappen

Als u er – en dan heb ik het tegen de internationale lezer – kapot van bent dat u niet mag stemmen bij de Nederlandse provinciale verkiezingen op 15 maart, mijn innige deelneming. In Amsterdam wonen, maar de nationale politiek alleen van buitenaf volgen, moet voelen als vissen in een vijver terwijl uw Nederlandse vrienden de wijde zee op varen. Hier is mijn voorgestelde remedie: u gaat op precies dezelfde dag naar de stembus om te stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

 

Ik ga voorbij aan uw aanvankelijke bezwaar dat u liever aan de “echte politiek” deelneemt. Hoewel waterbeheer klinkt als een technische taak, is het onderwerp van veel politiek debat. Verschillende partijen nemen verschillende standpunten in over zaken als duurzaamheidsmaatregelen, belasting voor mensen met een laag inkomen en recreatief gebruik van waterlichamen. Nog een reden om u zorgen te maken: u betaalt voor de Nederlandse waterschappen. Alle Amsterdammers, Nederlanders én buitenlanders, betalen belasting aan de waterschappen.

 

Historisch gezien zijn waterschappen van levensbelang voor Nederland. Omdat een groot deel van het land onder de zeespiegel ligt, zijn de Nederlanders honderden jaren geleden begonnen met het bouwen van dijken om land te ontwateren voor de landbouw. Deze inspanning vereiste een coöperatieve houding die zich vertaalde in de politiek: waterschappen ontstonden als een van de oudste democratische instellingen van het land. De strijd tegen het water was de kern van hoe het land zichzelf zag. Het idee dat de Nederlanders hun land uit de zee hadden gegraven werd populair als symbool van nationale verworvenheden. Hoe diep water nog steeds verankerd is in de Nederlandse nationale identiteit bleek tijdens de start van de coronapandemie. Terwijl winkelen alleen op afspraak was toegestaan, vonden nog steeds zwemlessen voor kinderen plaats.

Nederlanders zijn wereldleiders op het gebied van waterbeheer en adviseren andere landen over de aanpak van het stijgende waterpeil

De dreigende klimaatverandering trekt veel ogen naar Nederland en maakt deze verkiezingen nog belangrijker. Nederlanders zijn wereldleiders op het gebied van waterbeheer en adviseren andere landen over de aanpak van het stijgende waterpeil. Het is niet alleen de techniek die aandacht krijgt, maar ook de manier waarop ecologische veerkracht is ingebed in het sociale weefsel. Hele steden en buurten worden aangepast met het oog op preventie - dat blijkt uit nieuwbouwprojecten. Zo kan een nieuwe ondergrondse fietsenstalling in Zwolle bij extreem weer ook worden gebruikt als waterberging, om te voorkomen dat het water de huizen in de omgeving instroomt. De manier waarop de samenleving wordt betrokken bij beslissingen over het omgaan met de toekomst van het water is exemplarisch voor de Nederlandse manier van werken.


Zo wordt 15 maart toch een spannende dag voor u! Ook al blijft de zee van de nationale politiek voor u ontoegankelijk, de kleine vijver waarin u vist is van meer belang dan u wellicht dacht.

Céline Zahno is student politicologie aan de UvA. Ze komt uit Zwitserland.

Je kunt hier een stemwijzer invullen. 

Lees meer over