Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Moet de UvA weer gaan loten?

Henk Strikkers,
31 maart 2021 - 12:03

Een paar jaar geleden werd na een lang debat loten vaarwel gezegd. Voortaan zouden studenten in spe beoordeeld worden op hun kunnen en hun motivatie. Nu al is men op dat standpunt teruggekomen. Door biases in selectieprocedures zou de populatie bij studies met een studentenstop minder divers zijn geworden, en dus wil minister Van Engelshoven loten weer mogelijk maken. ‘Onze selectie-instrumenten zijn op zijn best matig betrouwbaar en op zijn slechtst discrimerend.’

Nu het weer mag, moet de UvA weer gaan loten voor selectieve studies

Fabian van Hal is masterstudent strafrecht

‘Dat lijkt me geen goed idee. Bij selectie moet de kwaliteit van studenten voorop staan in plaats van pure willekeur. Met een lootsysteem zal de mogelijkheid bestaan dat studenten niet de studie kunnen studeren waar ze het talent voor hebben, en minder goede studenten wel worden toegelaten. Dat is oneerlijk. Ook komt een selectiesysteem op basis van kwaliteit de deugdelijkheid van de opleiding ten goede. Het liefst wil je natuurlijk geen selectie maken, maar als het dan toch moet, dan op deze manier.’

‘De gewogen loting, waarbij groepen gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld examencijfers, is de minst slechte oplossing’

Han van der Maas is hoogleraar psychologische methodenleer

‘Gewogen loting is het beste antwoord op veel selectieproblemen. Mensen beoordelen op geschiktheid voor opleidingen en banen is uiterst moeilijk. Onze selectie-instrumenten zijn op zijn best matig betrouwbaar en op zijn slechtst sterk vertekenend en dus discrimerend. De gewogen loting, waarbij groepen gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld examencijfers, zoals die jarenlang voor de studie geneeskunde werd uitgevoerd, is de minst slechte oplossing en het is goed nieuws dat dat weer mag.’

‘Logisch lijkt mij een volgorde van eerst selecteren en als je dan op “gelijkwaardige” kandidaten uitkomt, ga je loten’

Michiel van Kempen is hoogleraar West-Indische letteren

‘Logisch lijkt mij een volgorde van eerst selecteren en als je dan op “gelijkwaardige” kandidaten uitkomt, ga je loten. Maar als de selectie leidt tot een minder diverse populatie dringt zich altijd die vervelende, want politiek weinig correcte vraag op: wordt de lat omlaag gebracht voor bepaalde groepen? En zo ja, is dat dan discriminerend ten opzichte van anderen? Gooit bijvoorbeeld de taal van studenten uit bepaalde groepen hen terug in de race? Vroeger dacht ik van wel, maar ik heb lesgegeven aan Marokkaanse leerlingen uit Amsterdam-Noord met een feilloos gebruik van het Nederlands. En een leerling die ik lang geleden in Suriname les gaf en nooit hoger dan een 4 scoorde voor Nederlands, werd journalist en is nu advocaat. Dus vort met de geit, en alle naamplaatjes de beker in.’

‘Selectie heeft wellicht niet altijd een optimale correlatie met studiesucces, maar loting heeft er geen correlatie mee’

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energieastrofysica

‘Dit lijkt me een slecht plan. Selectie heeft wellicht niet altijd een optimale correlatie met studiesucces, maar loting heeft er geen correlatie mee en ik kan me dus moeilijk indenken dat dat beter is. Dus ik ben voor selectie, maar wel voor evidence-based selectie. Met andere woorden, ik zou studies die selecteren vragen om twee zaken goed te documenteren: (1) Wat is de correlatie tussen score in het selectieproces en studiesucces? (2) Bewaart het selectieproces de diversiteit van de aanmeldende groep? Zo niet, dan dient een studie maatregelen te nemen om diversiteit te bevorderen. Als er  nog weinig aanwijzing is dat een bepaald selectieproces goed zal werken dan kan men deels selecteren en deels loten, en op basis van de vergelijking tussen verschillend toegelaten groepen de selectiekwaliteit evalueren. Dat kan dan leiden tot bijstelling van de selectiemethode en/of selectiefractie.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 20 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor het Folia Opiniepanel, in het bijzonder naar promovendi en studenten. Heb je interesse? Stuur een mail naar henk@folia.nl.

 

Ook een mening over selectie? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.