Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Scott Graham (via Unsplash)
opinie

‘We hebben geen extern onderzoek naar sociale veiligheid nodig’

Guy Geltner,
25 juni 2020 - 13:51

In het licht van de onthullingen over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag aan de UvA heeft het College van Bestuur de meest gebruikelijke vertragingstactiek aangekondigd, aldus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner: een externe onderzoekscommissie. 

Natuurlijk zou het helpen om te onderzoeken of iemand (en wie dan) van de UvA-leidinggevenden persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor het meest recente schandaal, en om te bekijken hoe deze persoon de klachten van studenten en medewerkers jarenlang goedgepraat heeft, en systematisch opzij kon schuiven. Echter, als betrokkenen – van het UvA-bestuur tot de Diversity Officer tot de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen – geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun gebrek aan handelen, dan zou geen enkele commissie het werk voor hen moeten of moeten willen doen.

‘Los van de tijd- en geldverspilling van zo’n commissie gaat het onderzoek ons vooral dat vertellen wat we al weten’

Belangrijker, los van de tijd- en geldverspilling van zo’n commissie, is dat een onderzoek ons gaat vertellen wat we al weten. 1) Op een hiërarchische institutie als een universiteit is toezicht nodig op machtsmisbruik en 2) dit toezicht is – op zijn zachtst gezegd – op dit moment onvoldoende aanwezig op de UvA. Dus waarom doen we er nu niet iets aan, met alle middelen die we in de academische gemeenschap al hebben? 

 

Nu we ons schrap zetten voor de volgende reeks onthullingen, noem ik hier enkele simpele, invloedrijke en noodzakelijke maatregelen die op alle relevante niveaus kunnen worden geïnplementeerd, zonder dat ze oneindig moeten worden bediscussieerd en begraven door commissies. De lijst is nauwelijks uitputtend, maar heeft als doel om de kern van datgene te raken dat in onze procedures is ingebed: het gebrek aan transparantie dat onder andere een gebrek aan diversiteit in stand houdt. 

 

  1. Sollicitatie- en wervingscommissies op alle niveaus moeten voldoen aan fundamentele en veldspecifieke diversiteitscriteria. Ze moeten een onafhankelijke toezichthouder instellen om machtsmisbruik binnen de commissie te voorkomen;
  2. Op elke afdeling – bij studenten, academisch personeel en ondersteunend personeel – moeten betaalde safety officers, diversity officers en inclusivity officers worden aangesteld;
  3. Onderzoeksinstituten moeten een duidelijk beleid inzake veiligheid, diversiteit en inclusiviteit opstellen. Dit beleid moet direct van invloed zijn op de samenstelling van besturen en promotiecomissies; 
  4. Onderwijsteams moeten specifieke sessies plannen om eurocentrische epistemologieën in de huidige curricula te evalueren. Ook moeten zij, in nauwe samenwerking met deskundige partijen, voorstellen doen om dit eurocentrisme aan te pakken. Deze commissies zouden daarvoor extra betaald moeten krijgen door het CvB zodat dit geen extra last oplevert voor de facultaire begroting. 
     

Natuurlijk staan deze maatregelen niet op zichzelf. Wat maakt toezichthouders bijvoorbeeld onafhankelijk? Bij wie moeten zij mogelijke zorgen rapporteren? En hoe, om nog iets anders te noemen, moeten leidinggevenden een continu gesprek voeren over corricula als de onderwijsontwikkeling op dat punt geen deel is van hun (betaalde) professie? 

 

Deze vraagstukken moeten dringend worden uitgewerkt. Studentenraden en ondernemingsraden moeten daarbij een grote rol spelen. Hoewel structurele verandering cruciaal is voor culturele verandering, kan culturele verandering beginnen en van de grond komen via initiatieven op afdelingen en faculteiten. In geen geval is een onderzoekscommissie nodig. 

 

Guy Geltner is UvA-hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis.