Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Moeten we stoppen met student-evaluaties?

Henk Strikkers,
18 september 2019 - 06:00

De American Sociological Association en 17 andere Amerikaanse groepen wetenschappers hebben een officiële verklaring doen uitgaan waarin ze de huidige omgang met docent-evaluaties door studenten ‘problematisch’ noemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de evaluaties weinig correleren met leeropbrengsten en bovendien dat de resultaten biased zijn tegen vrouwen en docenten uit minderheidsgroepen. Moet de UvA doorgaan met docent-evaluaties door studenten? En zo nee, is er een alternatief?

We kunnen beter stoppen met docent-evaluaties door studenten

Olivier de Gaay Fortman is student wis- en natuurkunde

‘Evaluaties vormen een belangrijke controle op de kwaliteit van het lesgeven. Het zal lastig worden voor een universiteit om te controleren hoe goed een docent(e) zijn of haar college voorbereidt zonder gebruik te maken van enige evaluatie. Bovendien willen studenten graag gehoord worden (of hun feedback nou verwerkt wordt of niet!). Het contact tussen universiteit en student moet zo veel mogelijk aangemoedigd worden. Hoewel de UvA voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies op basis van evaluaties, en al helemaal met het ondernemen van actie op basis hiervan, dient de UvA dus door te gaan met docent-evaluaties door studenten.’

‘Ik heb goede ervaringen met gesprekken tussen een groep geselecteerde studenten en de docent onder leiding van de opleidingscommissie en onderwijsdecaan’

Nanda Oudejans is universitair hoofddocent rechtsfilosofie

‘We moeten helemaal niet stoppen met docent-evaluaties. We moeten studenten juist serieuzer nemen. De vraag is of anonieme enquêtes dat doen. Beter denken we na over hoe evaluaties anders georganiseerd kunnen worden. Ik heb goede ervaringen met gesprekken tussen een groep geselecteerde studenten en de docent onder leiding van de opleidingscommissie en onderwijsdecaan. Studenten vullen vooraf een vragenlijst in en de conclusies daarvan zijn de basis voor de nabeschouwing. Levert een schat aan informatie op die je als docent kan gebruiken om je onderwijs te versterken, verbeteren of veranderen. Bijkomend voordeel: studenten leren hoe ze zich respectvol en kritisch kunnen verhouden tot hun docenten.’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘Nee, we moeten wel het onderwijs blijven evalueren. De manier waarop moet aangepast worden, omdat maar een klein deel van de studenten nu anoniem kritiek levert op de docenten. Het commentaar is vaak respectloos en betreft vooral bijzaken, bijvoorbeeld hoe expliciet alles tevoren wordt aangekondigd en vastgelegd.

Een mondelinge feedback met opbouwende kritiek in bijvoorbeeld panelgesprekken zou een veel betere manier kunnen zijn om positieve feedback aan docenten te leveren. Een andere mogelijkheid zou een evaluatie via de app kunnen zijn, met directe evaluatie tijdens het college, met mogelijkheid van een mondelinge toelichting.’

‘Als we stoppen met student-evaluaties gaan studenten dit zelf doen met Rate your teachers-ranglijsten. En gelijk hebben ze.’

Han van der Maas is hoogleraar psychologische methodenleer

‘Het blijft raar het studentenoordeel af te doen als vertekend en populistisch. Studenten zijn volwassenen en dit middel is ongeveer hun enige mogelijkheid tot invloed op de onderwijskwaliteit. Dat wij wel eens chagrijnig worden van de uitkomsten onderstreept dat. UvA-Q is heel anders opgezet dan klassieke Amerikaanse student-evaluaties en richt zich wel op leeropbrengsten. Als studenten rapporteren dat het boek niet aansluit op de stof of de werkgroepen slecht georganiseerd zijn vereist dat actie. UvA-Q-resultaten zijn over het algemeen heel goed interpreteerbaar en bruikbaar. Als we stoppen met student-evaluaties gaan studenten dit zelf doen met Rate your teachers-ranglijsten. En gelijk hebben ze.’

Emma Kat is student bij de master Literary Studies

‘Hoewel ik niet weet of het beter is in het geheel te stoppen met de evaluaties aan de UvA, denk ik dat er zorgvuldiger mee om moet worden gegaan. Omdat het in deze casus gaat om het evalueren van docenten, zijn zij de groep waarnaar geluisterd moet worden. Het beste lijkt mij dat er per opleiding of groep opleidingen in samenspraak met docenten en studenten wordt bepaald hoe vakken worden geëvalueerd. Op die manier heeft de docent invloed op de evaluatie en sluit de evaluatie het beste aan bij de manier waarop er wordt les gegeven.’

Het Folia opiniepanel bestaat uit 19 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling. Wij zijn op zoek naar promovendi die graag lid worden van het opiniepanel. Interesse? Mail naar henk@folia.nl.


Ook een mening? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.