Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
opinie

‘Red UvA, ga de raad in en red de geesteswetenschappen’

Gaia Willemars,
3 juni 2019 - 11:40

Een jaar lang de studentenraad boycotten heeft te weinig opgeleverd, vindt filosofiestudent Gaia Willemars. Ze hoopt dat studentenpartij Red UvA komend jaar wél in de studentenraad gaat zitten. ‘Er zijn stemmingen die wel van belang zijn, informatie die essentieel is en vergaderingen waar iets zinnigs gezegd moet worden.’

Red UvA heeft dit jaar meegedaan aan de verkiezingen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), bij de bètafaculteit en voor de Centrale Studentenraad. Ze haalde twee zetels bij FGw. Dat betekent dat er aankomend jaar weer twee studenten niet deel zullen nemen aan vergaderingen, stemmingen en overleggen. Ze zullen in stille afwezigheid meer inspraak op de universiteit proberen te vergaren.

 

Afgelopen jaar hebben de verkozen leden van Red UvA het geld wat zij ontvingen uitgegeven aan demonstraties, vluchtelingenorganisaties en andere belangrijke activistische doeleinden. Het is helemaal fantastisch dat er geld naar deze groepen is gegaan en het is van groot belang om activistische groepen te blijven steunen. De vraag is alleen of het niet ten koste van iets belangrijks gaat.

‘Afgelopen jaar is bij Humanities Rally gebleken dat het gebrek aan mensen “binnen het systeem” de studentenbeweging geen goed heeft gedaan’

Negatief effect op de studentenbeweging

Red UvA is tegen nutteloos werk in de medezeggenschap, bezuinigingen en mensen die puur voor hun cv in de raad zitten. Ze zijn voor een brede studentenbeweging die daadwerkelijk iets gedaan krijgt. Natuurlijk is het een prima idee om geen nutteloos werk te gaan doen in de raad. Maar er zijn ook stemmingen die van belang zijn, informatie die essentieel is en er zijn vergaderingen waar iets zinnigs gezegd moet worden. Afgelopen jaar is bij de protestbeweging Humanities Rally mijns inziens gebleken dat het gebrek aan informatie vanuit de raad, en het gebrek aan mensen ‘binnen het systeem’ de studentenbeweging geen goed heeft gedaan. Hoewel de mensen bij Humanities Rally keihard gevochten hebben tegen bezuinigingen, renteverhoging en voor het implementeren van het diversiteitrapport had het geholpen om soms ook in de raden actief te zijn.

 

Als Red UvA nou gigantisch zou zijn en het hele huidige medezeggenschapssysteem op de schop zou kunnen gooien, dan zou er van de ideeën van Red UvA wellicht wat terechtkomen. Met de schamele twee zetels gaat het huidige systeem gewoon door. Het resultaat van het ‘participeren’ van Red UvA zal zijn dat er nog minder inspraak is in het beleid en dat andere studentenraadsleden het nog zwaarder zullen hebben met hun taken.

 

Signaal

Zelf heb ik vorig jaar ook op Red UvA gestemd in de hoop op verandering, om een signaal af te geven, en omdat ik de mensen op de lijst vertrouwde in hun inzichten. Gaandeweg dit jaar bleek steeds meer dat het niet innemen van een zetel tot niets anders leidt dan geld. En ja, er moet meer geld naar de doelen die Red UvA steunde, maar moet het geld echt hier vandaan komen? Is het profileringsfonds het potje dat we leeg moeten trekken om andere acties te bekostigen? Ik ben zeker voor het weghalen van geld waar het zich ophoopt, maar ik heb het idee dat we op het verkeerde adres de deur proberen in te beuken.

‘Ik heb het idee dat we op het verkeerde adres de deur proberen in te beuken’

Het is absoluut geen ramp dat er nu twee Red UvA-leden in de raad zijn beland, het is alleen wel erg jammer als ze het nuttige werk dat ze kunnen doen verzaken. Er staan zeker bij Geesteswetenschappen grote veranderingen voor de deur die weleens het einde van kleine talen kunnen betekenen. Daarnaast wordt er gesproken over het samenvoegen en ‘marktwaardig’ maken van andere opleidingen. We moeten ons bijvoorbeeld dringend afvragen wat de context van het nieuwe plan FGw in Context precies is, en of we onze opleidingen graag in deze nieuwe context willen hebben.

 

Meningen vertegenwoordigen

Natuurlijk zijn de leden van Red UvA democratisch verkozen met de verkiezingsbelofte zich niet in de raad te laten zien. Maar er zijn ook studenten die op Red UvA hebben gestemd omdat ze bij de partij uitkwamen bij de stemwijzer. De partij heeft hier namelijk gewoon inhoudelijke antwoorden gegeven op de stellingen. Deze studenten waren zich er niet van bewust dat de partij ondanks de antwoorden in de stemwijzer, in praktijk niet in de raad deze meningen zal verkondigen.  

 

Ik hoop van harte dat de twee verkozen leden van Red UvA zich aankomend jaar wél zullen inzetten in de raad, dat ze zullen helpen met het in leven houden van de actiebeweging en dat ze de meningen van de studenten zullen vertegenwoordigen, ook binnen het huidige systeem. Als de verkozen leden deze taak niet zien zitten, zou het misschien goed zijn als ze hun taak zouden overdragen. Ik wil benadrukken dat dit stuk niet is bedoeld als kritiek op de inzichten van Red UvA, maar juist als een herwaardering voor meningen en capaciteiten van de verkozen leden. Het zou zo fijn zijn als het faculteitsbestuur die meningen ook te horen krijgt. Hoewel kritiek op de hoeveelheid inspraak die studenten belangrijk en gegrond is, wordt er zoals het er nu uit ziet door Red UvA vooral voor minder en niet meer inspraak gezorgd.

 

Gaia Willemars studeert filosofie, was voorzitter van de opleidingscommissie filosofie en is betrokken bij Humanities Rally.