Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Publiek domein
opinie

‘De FGw moet meer doen voor studenten met een functiebeperking’

4 mei 2018 - 14:20

De faculteit doet te weinig voor studenten met een functiebeperking, vinden drie kandidaten voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen. ‘Bijna 30 procent van alle studenten met een functiebeperking geeft aan dat er soms vervelende situaties ontstaan met docenten.’

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft in april 2018 de resultaten gepresenteerd van een enquête over het studeren met een functiebeperking. Meer dan tweehonderd studenten hebben hierbij aangegeven wat hun ervaringen zijn van het studeren met een fysieke (30 procent) en/of mentale (70 procent) functiebeperking en welke verbeteringen de UvA zou kunnen doorvoeren. Wij zijn geschrokken van het feit dat studenten meer begrip ervaren van hun medestudenten dan van docenten. Bijna 30 procent van alle studenten met een functiebeperking geeft aan dat er soms vervelende situaties ontstaan met docenten.

 

Daarnaast is het verontrustend dat 60 procent van de studenten aangeeft op het moment van hun studiekeuze niet te weten welke begeleiding de UvA biedt aan studenten met een functiebeperking. Op dit moment geeft alsnog 40 procent van de studenten met een fysieke beperking aan niet te weten waar zij terecht kan voor informatie. Bij studenten met een psychische functiebeperking blijkt zelfs dat wanneer zij wel toegang tot informatievoorziening hebben meer dan de helft deze als ‘niet duidelijk en inzichtelijk’ beschouwt. Of zoals uit de enquête wordt geconcludeerd: ‘Voor veel studenten is het een moeilijk en vermoeiend proces om de juiste informatie te vinden of is het onduidelijk wat hun rechten zijn.’ Studenten zeggen dat zij door een ‘veelvoud aan mogelijke contactpersonen niet weten waar zij terecht kunnen voor bepaalde informatie’.

‘Drie op de vijf van de studenten geven aan op het moment van hun studiekeuze niet te weten welke begeleiding de UvA biedt aan studenten met een functiebeperking’

Matige begeleiding en onvoldoende rust

Meer dan een derde van de studenten heeft bovendien problemen met de studiebegeleiding en de kwaliteit ervan. In de praktijk blijkt vooral de studieadviseur de daadwerkelijke contactpersoon. Tutoren zijn onzichtbaar of wisselen met regelmaat. Voor structurele begeleiding is bovendien vaak al helemaal geen ruimte. Studieadviseurs hebben te maken met wachttijden of hebben het te druk om echt passende hulp te bieden.

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt daarenboven dat studenten veel dezelfde klachten hebben over UvA-locaties. Studenten ervaren soms grote drukte en missen een plek om tot rust te kunnen komen. Ook zijn er studenten die weinig of geen keuze in voedsel hebben in de kantine. Er is een zeer beperkt zuivel- en glutenvrij aanbod voor mensen met een speciaal dieet.

 

Tenslotte geeft 20 procent van de studenten met een functiebeperking aan zich onvoldoende vertegenwoordigd te voelen door de Facultaire Studentenraad, vooral wanneer het een mentale functiebeperking betreft. Het onderwerp functiebeperking zou binnen de raad niet aan bod komen of zelfs niet worden erkend.

‘Docenten kunnen van tevoren op de hoogte worden gebracht van de rechten van een student met een functiebeperking in hun groep’

Naar een toegankelijke faculteit

Juist deze studenten, die al te maken hebben met extra barrières, moeten hun studie aan de hand van een ongecompliceerde ondersteuning van de UvA tot een succes kunnen maken. Een degelijke informatievoorziening is de basis voor een goede studiekeuze en een succesvolle studententijd. Het wegnemen van deze obstakels begint met een goede informatievoorziening.

 

Het Student Disability Platform zou daarom actief betrokken moeten blijven bij het verbeteren van de informatievoorzieningen op de website van de UvA. Juist de ervaring van medestudenten kan het vertrouwen wekken en de juiste kansen bieden voor studenten voor wie het onderwijs niet toegankelijk genoeg is. Bovendien moeten studenten met een functiebeperking altijd weten bij wie zij terecht kunnen.

 

Wij pleiten dan ook voor het introduceren van een contactpersoon die het directe aanspreekpunt is van studenten met een functiebeperking. Een persoon die niet wegvalt, maar de gehele studietijd betrokken blijft; iemand met expertise die de schakel kan vormen tussen studenten, docenten, tutoren en studieadviseurs. Dit kan naast het onderzoek door de UvA naar de haalbaarheid van een Disability Officer, die zich focust op het algemeen beleid. Een student die bepaalde barrières ondervindt zou op de UvA immers nooit van het kastje naar de muur gestuurd mogen worden.

 

Met een functiebeperking in de collegezaal

Als kandidaten voor de facultaire studentenraad denken wij dat er grote verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zo zouden docenten van tevoren op de hoogte kunnen worden gebracht van de rechten van een student met een functiebeperking in hun groep. Op andere universiteiten wordt gebruik gemaakt van een ‘docentenbrief’ die door de decaan wordt verstrekt aan de student. Met deze brief kan de student een voorziening aanvragen bij de docent. Voordeel hiervan is dat er geen discussie meer ontstaat tussen student en docent over extra voorzieningen.

‘Wij pleiten voor het introduceren van geschikte stilteruimtes op alle UvA-locaties, waarover duidelijk wordt gecommuniceerd’

Aan de andere kant heeft niet elke student hier behoefte aan. Studenten met autisme geven aan dat zij liever niet willen dat hun docent op de hoogte wordt gebracht van hun functiebeperking. Elke student zou hierbij in zijn waarde gelaten moeten worden bij zijn keuze, maar iedere student moet wel de mogelijkheid hebben op het begrip van de docent te kunnen rekenen. TOF stelt dan ook voor dat iedere student bij het inschrijven van de studie de mogelijkheid krijgt om aan te geven of er sprake is van een functiebeperking. De student moet er voor kunnen kiezen om hierbij het type beperking wel of niet bekend te maken. De studieadviseur zou bovendien actief de student moet benaderen, behalve enkel een algemene mail toe te sturen.

 

Kleine aanpassingen op UvA-locaties zullen leiden tot grote verbeteringen

Wij pleiten voor het introduceren van geschikte stilteruimtes op alle UvA-locaties, waarover duidelijk wordt gecommuniceerd. Deze kunnen dan door onder meer studenten met angststoornissen of autisme benut worden. De UvA zou deze aanbeveling moeten meenemen in het ‘Meerjarenprogramma Toegankelijkheid’ dat zij heeft opgesteld om de toegankelijkheid van de gebouwen van de UvA te structureren. Wij zullen bovendien bij de komende aanbesteding van de kantine-exploitatie aandringen op het serieus nemen van de behoeftes van studenten in het algemeen en studenten met een functiebeperking in het bijzonder.

 

Mentale functiebeperkingen zijn een actueel thema. Niet voor niets verscheen op Folia.nl een artikel over burn-outs naar aanleiding van een onderzoek door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Lange wachttijden bij de studentenpsycholoog passen daarbij naar mening van TOF niet bij.

 

Wij gaan ons volgend jaar met bijzonder veel energie inzetten om ervoor te zorgen dat ook studenten met een functiebeperking zich vertegenwoordigd voelen. Als TOF zien wij veel mogelijkheden in een dialoog met het Student Disability Platform en het periodieke overleg met beleidsmedewerkers van de UvA. Gezamenlijk zullen wij proberen het bewustzijn binnen de Geesteswetenschappen te vergroten, bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek en de herontwikkeling van de binnenstadscampus.

 

Met deze enquête in de hand gaan wij ons namens TOF ook komend jaar hard maken voor het blijven werken aan een toegankelijke faculteit.

 

Thijs de Lange is student Frans en Taal en Communicatie, lid van de Opleidingscommissie en lid van het Student Disability Platform, Loekie van Dinther is student Frans en lid van de Opleidingscommissie en Tjibbe Valkenburg is student Kunstgeschiedenis en lid van de Opleidingscommissie. Alle drie zijn zij kandidaats-raadsleden voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) namens partij TOF.