Bij de viering van de dies natalis van de UvA is socioloog Gerben Moerman vandaag verkozen tot Docent van het Jaar. Moerman kreeg de prijs uit handen van jurylid en CSR-afgevaardigde Tessa van Ligten. De jury roemde vooral het feit dat Moerman het weinig geliefde vak sociologische methodologie voor alle studenten interessant weet te maken. Ook zijn koppeling van theorie aan de maatschappij en de wijze waarop hij studenten telkens weer weet te verrassen werden in het juryrapport geprezen

Rector Dymph van den Boom benadrukte voorafgaand aan de uitreiking het belang van de prijs. Het feit dat de prijs uitdrukkelijk door de studenten zelf wordt toegekend, maakt volgens haar eens te meer duidelijk welk belang studenten hechten aan goed onderwijs. De prijs ziet zij daarom als een kenmerk van waardering voor alle docenten aan de UvA.

Voordat Moerman tot winnaar werd uitgeroepen, werden alle genomineerden met een afzonderlijk prijs bekroond. Gabor Linthorst kreeg daarbij de prijs voor interactief en inspirerend onderwijs, Dorothee te Riele voor passievol en interdisciplinair onderwijs, Jook Walraven voor grensverleggend onderzoek en het inzichtelijk maken van complexe materie en David Rijser die voor zijn rol als publieke intellectueel.

Moerman bedankte in zijn dankwoord uitdrukkelijk zijn collega’s. Zijn kwaliteiten als docent dankt Moerman naar eigen zeggen mede aan zijn ouders, die beide als onderwijzers actief zijn. Daarnaast benadrukte hij het belang van nieuwsgierigheid, een thema dat de gehele dies-viering centraal stond. De studentenjury, die dit jaar voor het eerst zonder vertegenwoordiging van de Asva was, werd door Moerman geprezen als de meest deskundige ooit, voor het feit dat zij van alle genomineerden colleges bezocht hebben.

Meer foto's op Facebook.