Foto: Daniël Rommens
actueel

Oudemanhuispoort in beeld als locatie voor bibliotheek

Dirk Wolthekker,
5 januari 2016 - 13:19

De afdeling Huisvestingsontwikkeling onderzoekt momenteel alternatieve locaties voor de vestiging van de bibliotheek geesteswetenschappen. Die werd oorspronkelijk gepland in het voormalige Studentencentrum (StuC) van Crea op het Binnengasthuisterrein (BG-13a en BG-14). Een mogelijk alternatief is de Oudemanhuispoort, waar nu nog de rechtenfaculteit is gevestigd.

De ontwikkeling van een bibliotheek geesteswetenschappen annex studiecentrum op het Binnengasthuisterrein – onderdeel van de Binnenstadscampus – staat sinds de bezetting van het Maagdenhuis opnieuw ter discussie, want het is met een prijskaartje van 6o miljoen euro een duur project. Naar aanleiding van de demonstraties stelde het CvB vorig jaar een tienpuntenplan op, waarbij onder meer werd toegezegd opnieuw te onderzoeken of en waar de bibliotheek zou kunnen worden gesitueerd. Op de Binnenstadscampus zal op termijn de hele Faculteit der Geesteswetenschappen worden gevestigd.

 

‘Dát de bibliotheek er komt, staat wat mij betreft wel vast, maar misschien niet langer in BG-13a en BG-14, maar in de Oudemanshuispoort,’ zegt Cees van der Wolf, directeur Huisvestingsontwikkeling van de UvA. Hij spreekt van ‘een schuif van functionaliteiten’, waarmee hij bedoelt dat de geplande bibliotheekfunctie wellicht verschuift naar de Oudemanhuispoort.

 

De daarin gevestigde rechtenfaculteit vertrekt in de zomer van 2017 naar de nieuwbouw op de Roeterseilandcampus. Van der Wolf: ‘Je kunt je voor de bibliotheek blijven focussen op de oorspronkelijk geplande locatie, maar ook op zoek gaan naar andere en goedkopere alternatieven.’ Als de bibliotheekfunctie overigens in de Oudemanhuispoort wordt gevestigd, zou dit betekenen dat andere delen van de FGw daar niet gevestigd kunnen worden en onderdak krijgen op een andere plek op het Binnengasthuisterrein: ook dat hoort bij de schuif van functionaliteiten.

‘Als er in de buurt zoveel bezwaren leven, moeten we er misschien maar ‘‘Universiteits-kwartier’’ van maken’

Nieuwe architecten

Het bestaande plan, waarbij BG-13a en BG-14 wordt gerenoveerd en ingericht volgens een ontwerp van architectencombinatie MVSA Architects en Bureau Van Stigt, zal dus wellicht worden gewijzigd, zegt Van der Wolf. ‘Maar het is niet zo dat hun plan de kliko in gaat. Hun plan zal grotendeels gebruikt worden, maar wellicht in gewijzigde vorm. We hebben bij het hele ontwerp nu ook architectenbureau Grosfeld van der Velde gehaald. Zij zijn momenteel betrokken bij de renovatie en herbestemming van een campus inclusief universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht en gaan vooral kijken hoe de logistiek rond onze nieuwe bibliotheek zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Je moet dan denken aan vragen als: hoe moet je het gebied bereiken, hoe wordt het gewenste aantal studieplekken gerealiseerd en waar komt de fietsenstalling.’ Over de locatie van de fietsenkelder is overigens nog steeds discussie met de omwonenden. Over de door de UvA geplande ingang van de fietsenkelder loopt momenteel een door de vereniging VOLBG aangespannen procedure bij de Raad van State. 

 

Universiteitskwartier

Ander discussiepunt met de omwonenden is - al jaren – de naam van gebied, dat door de UvA ‘Binnenstadscampus’ wordt genoemd, analoog aan de drie andere campussen van de UvA in Zuidoost, op het Roeterseiland en op Science Park. Omwonenden van het Binnengasthuisterrein maken al jaren bezwaar tegen het feit dat ze op ‘een campus’ schijnen te wonen, wat ze niet willen. Van der Wolf: ‘Als er in de buurt zoveel bezwaren leven tegen die naam, moeten we er misschien maar ’‘Universiteitskwartier’’ van maken. What’s in a name?’