Foto: KNAW & JimmyWeee (beide cc)
actueel

Update: Ondernemingsraad KNAW wil niet verhuizen naar Bushuis

Dirk Wolthekker,
8 oktober 2015 - 16:15

De ondernemingsraad van de KNAW ziet voorlopig geen heil in de voorgenomen verhuizing van een aantal alfa-instituten van de KNAW naar het Bushuis. Dat is een klap voor de geplande verhuizing van de Faculteit der Geesteswetenschappen, die zich in een ander deel van het Bushuis zou vestigen.

De zaak is eigenlijk een interne aangelegenheid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (nu nog gevestigd in Den Haag), het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities (NIAS, nu nog gevestigd in Wassenaar) en het Meertens Instituut voor Nederlandse taal en cultuur (nu nog gevestigd in Amsterdam Overamstel) zouden gezamenlijk verhuizen naar het Bushuis-complex.

 

De Ondernemingsraad van de KNAW ziet echter nog geen voordeel in die verhuizing. Volgens OR-voorzitter Gerard van Veen is het probleem dat ‘voor deze samenvoeging op zich, geen goede argumenten worden gegeven'. De ondernemingsraad van de KNAW wil eerst verder praten over de samenvoeging van de drie institutenEerder zouden ook het Koninklijk Instituut voor Taal- , Land- en Volkenkunde en het NIOD van de KNAW meeverhuizen, maar die haakten al eerder af. voordat gesproken kan worden over een verhuizing.

 

Gezamenlijk alfacluster

Ook de UvA ondervindt last van deze verhuisperikelen, omdat het de bedoeling is dat de KNAW-instituten en een deel van de geesteswetenschappenfaculteit van de UvA een gezamenlijk alfacluster zouden vormen in het Bushuiscomplex. Naast immateriële voordelen, heeft de UvA ook een financieel belang bij de verhuizing; de KNAW zou immers meebetalen aan de renovatie van het Bushuis.

 

FGw-decaan Frank van Vree laat vanuit het buitenland per sms weten: ‘Het zou heel jammer zijn als de verhuizing van de KNAW-instituten niet doorgaat. Het gaat om een voor de hand liggende samenwerking van onze faculteit met het Huygens Instituut en het Meertens Instituut, die bij de FGw nu al een aantal bijzondere leerstoelen hebben gevestigd. Ook de nabijheid van het NIAS kan ik alleen maar zien als opsteker.’

 

Eerder dit jaar kondigde de OR van de KNAW een gang naar de OndernemingskamerDe Ondernemingskamer is een deel van de Amsterdamse rechtbank dat zich onder meer bezighoudt met medezeggenschapsgeschillen. aan over de kwestie, maar inmiddels laat OR-voorzitter Van Veen weten dat men over de kwestie ‘opnieuw in gesprek’ is met de directie van de KNAW. ‘OR en directie doen er alles aan om de aangekondigde gang naar de Ondernemingskamer niet door te laten gaan.’

 

Update 14 december:

OR-voorzitter Van Veen van de KNAW laat aan Folia weten dat de partijen er na hernieuwd overleg zijn uit gekomen.  'De verhuizing van de geesteswetenschappen-instituten naar het Spinhuis en het Oost Indisch Huis zal dus plaatsvinden. We zien uit naar samenwerking met de UvA-collega's.'