Foto: Daniël Rommens
actueel

Bieb op BG-terrein weer onder vuur

Dirk Wolthekker,
15 september 2015 - 07:17

De vereniging VOLBG gaat bij de Raad van State in beroep tegen de gemeente Amsterdam die twee maanden geleden een zogenoemde omgevingsvergunning (pdf) heeft afgegeven aan de UvA. De UvA heeft die vergunning nodig om de bibliotheek op het Binnengasthuisterrein (BG-terrein) te kunnen realiseren. Het is dit jaar al de tweede kink in de kabel voor de bibliotheek.

Tijdens de Maagdenhuisbezetting werd het al dan niet realiseren van de bibliotheek opgenomen in het tienpuntenplan: de academische gemeenschap zou opnieuw over het bibliotheekplan worden geconsulteerd, nadat er al ongeveer vijftien jaar over was gepraat. Die consultatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar nu wordt het bibliotheekplan doorkruist door de beroepsprocedure van Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOLBG) tegen de gemeente. VOLBG, waarin een deel van de bewoners en omwonenden van het BG-terrein is verenigd, is het namelijk niet eens met een aantal onderdelen van het ontwerp van de bibliotheek, zoals gemaakt door architecten bureau MVSA.

 

De bouw van de bibliotheek annex studiecentrum op het BG-terrein heeft een lange geschiedenis. Aanvankelijk wilde de UvA een aantal monumenten op het BG-terrein slopen om er nieuwbouw te plegen. De buurt stond jarenlang op haar achterste poten: men moest niets van sloop hebben, waarna de UvA bakzeil haalde: de panden zouden worden gerestaureerd. Er kwam een restauratie- en bouwplan, waarbij ook de omgeving opnieuw werd ingericht. En dat is precies waar VOLBG nu tegen te hoop loopt.

 

Het poortje bij de Vendelstraat

‘Er is een aantal punten in het plan waar wij het niet mee eens zijn en waar wij meer duidelijkheid over hadden willen hebben,’ zegt Peter Veer van VOLBG. ‘We hebben de afgelopen jaren zowel aan de gemeente als aan de UvA suggesties gedaan om het plan van MVSA te verbeteren, maar daar is niets mee gedaan. ‘Zo is er in onze optiek geen onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en de verkeersstromen op het terrein en is de ingang van de fietsenkelder gesitueerd bij het poortje tussen de Vendelstraat en de Kloveniersburgwal,' vertelt Veer.

 

Hij vervolgt. 'Wij begrijpen nog steeds niet waarom die ingang daar moet worden gesitueerd, te meer daar er op die plek ook geen scooters en motoren de kelder in mogen rijden. Die blijven dus bovengronds geparkeerd. Ons alternatief is een fietsenkelder op de hoek van de Doelenstraat. Daar kunnen dan ook de scooters in. Wij blijven ook vinden dat in het nu voorliggende plan te weinig groenvoorzieningen zijn opgenomen.’