Het voormalige Crea op het Binnengasthuisterrein (BG-2) is de afgelopen twee jaar verbouwd en gerestaureerd en inmiddels zo goed als klaar om nieuwe bewoners te ontvangen. Vanaf 1 september huizen hier de kunsthistorici en studenten en medewerkers van algemene cultuurwetenschappen.

We spreken nog steeds over het voormalige Crea, maar voordat Crea zich erin vestigde, was dit het Binnengasthuis, een dependance van het academische ziekenhuis. Dat academische ziekenhuis heet tegenwoordig AMC en huist enkel nog in Holendrecht.

De voormalige slaapzolder van de verpleegsters, nu flexplekken. De voormalige slaapzolder van de verpleegsters, nu flexplekken.

De ruimtes waar vroeger de portierswoning, de operatiekamers, een polikliniek, beddenzalen en de slaapzolder voor de verpleegsters waren gevestigd, zijn helemaal verbouwd en gerestaureerd. Waar tot 1981 plek was voor zestig tot negentig patiënten, is vanaf 1 september plek voor 120 wetenschappers, medewerkers en studenten kunstgeschiedenis en algemene cultuurwetenschappen.

De voormalige doorgang naar de voormalige Theaterzaal is verdwenen: BG-1 en BG-2 staan weer los van elkaar.

Paviljoenstijl
Om het pand geschikt te maken voor de functies van Crea kwamen er in de jaren tachtig toevoegingen, uitbouwsels, verlaagde plafonnetjes, een terras voor het Crea Café en werd er een muur doorgebroken om een doorgang te maken naar de Theaterzaal van Crea in het naastgelegen BG-1.

Al die aanpassingen zijn weggehaald en wat er overbleef is zoveel mogelijk gerestaureerd in de oorspronkelijke, negentiende-eeuwse paviljoenstijl van losstaande panden. Ook de eerdere verbinding met BG-1 is verdwenen. BG-2 maakt deel van de Binnenstadscampus die de UvA realiseert op en rond het Binnengasthuisterrein. Op de campus zullen de opleidingen geesteswetenschappen van de UvA bij elkaar gegroepeerd zijn, inclusief een (geprojecteerde, maar nog niet definitieve) UB. Ook de Oudemanhuispoort zal, na restauratie, deel uitmaken van de Binnenstadscampus.

Een aantal medewerkers van kunstgeschiedenis heeft zich inmiddels geïnstalleerd op de derde verdieping: ooit de slaapzolder van de verpleegsters, nu een kantoortuin onder de spanten van het dak. ‘Het kan op een zolder natuurlijk warm worden, daarom is er een systeem geïnstalleerd dat gekoelde lucht naar binnen blaast in zowel de werkruimten als de collegezalen,’ zegt projectleider Alex ter Haar. ‘De wanden zijn bovendien bedekt met akoestisch panelen op gespannen doek en er is stevig geïsoleerd.’

Een van de pantry's op de etages: kletsen en broodje eten. Een van de pantry's op de etages: kletsen en broodje eten.

Geschroefde heipalen
Het pand staat gedeeltelijk boven een voormalige pestsloot, waarin ooit het ziekenhuisafval belandde. Ter Haar: ‘Dat leidt tot extra aantasting van het pand, dus het hele gebouw is voorzien van een nieuwe fundering van honderddertig nieuwe heipalen. Die heipalen zijn geschroefd, waardoor lawaaiige heimachines niet nodig waren. In verband met mogelijke geluidsoverlast vroegen buurtbewoners wanneer het heien zou beginnen, maar toen waren we er al klaar mee.’

Op de lagere etages, de voormalige beddenzalen, zijn de systeemplafonnetjes eruit gehaald en werden de originele plafonds van vijf meter hoog hersteld. Die zalen worden binnenkort ingenomen door twee, vijf of zes medewerkers. Ertussenin bevinden zich ruimtes voor vergaderingen, werkgroepen en kleine colleges. Hoewel het nog even duurt is BG-2 klaar voor het nieuwe collegejaar.