Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Deze week is masterstudent Lianne Schmidt benoemd tot eerste studentassessor van de UvA op centraal niveau. Ze schuift vanaf 1 september wekelijks aan bij de vergaderingen van het College van Bestuur en gaat luisteren, inventariseren en signaleren wat er leeft binnen de academische gemeenschap. Een vinger aan de pols en een temperature check lijken haar belangrijkste taak te worden.

De bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis heeft ze op de voet gevolgd, maar actief deelgenomen heeft Lianne Schmidt (Bergambacht, 1993) niet. Ze zag en ziet zichzelf in een andere rol. ‘Ik heb wel veel deelgenomen aan discussies en debatten en heb gezien en gesignaleerd wat er gebeurde. Daarbij viel me op dat er vaak sprake was van een moeizame en stroeve dialoog tussen het bestuur van de academische gemeenschap en de academische gemeenschap zelf. Dat vond ik jammer, want ik ben trots dat ik aan een universiteit studeer waar ruimte is voor debat over onderwijs, democratie en diversiteit.’

Waarom heb je gesolliciteerd op deze baan?
‘Ik ben al heel lang actief in de medezeggenschap op allerlei niveaus. Ik vind onderwijs en onderwijskwaliteit heel erg belangrijk. Tijdens de bezettingen heb ik vaak nagedacht over de manier waarop ik daar op een structurele manier aan zou kunnen bijdragen. Die vraag kriebelde door me heen op het moment dat deze vacature voorbij kwam. Toen dacht ik: dat is het.’

Een deel van de nieuwe CSR vindt de functie van studentassessor maar onzin. Volgens hen is het een doekje voor het bloeden. Hoe ga je hen overtuigen van het belang van een studentassessor?
‘Ik vind het een hele legitieme twijfel van de nieuwe CSR. Ik begrijp hun inhoudelijke kritiek, maar tegelijkertijd denk ik dat het belang van mijn functie heel erg afhangt van de manier waarop die wordt ingevuld. Ik heb niet een eigen agenda, maar mijn agenda wordt bepaald door de mensen met wie ik spreek en hun ideeën, problemen en kritiek. Ik wil met iedereen de dialoog aangaan. Dan denk ik dat er een hele goede samenwerking kan ontstaan.’

Wat ga je precies doen als studentassessor?
‘Ik ga me vooral bezighouden met studenten en student-gerelateerde onderwerpen, maar er zullen vast ook andere onderwerpen zijn die de revue passeren. Ook onderwerpen als onderzoek, huisvesting en financiën hebben raakvlakken met studentenzaken en zullen vast aan de orde komen. Verder kan ik me voorstellen dat ik ook debatten ga organiseren om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.’

In het persbericht van de UvA werd je geroemd om je proactieve houding. Hoe gaan we dat merken?
‘Ik ga proberen iedereen zo vroeg mogelijk te betrekken bij alles wat er speelt. Ik wil veel aandacht schenken aan goede en effectieve communicatie met alle betrokkenen die een bijdrage kunnen leveren aan goed onderwijs en dus een goede UvA. Naast het college van bestuur en de studentenraden ga ik ook praten met de mensen van De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink. Maar ook met bijvoorbeeld Amsterdam United, de opleidingscommissies en de studieverenigingen.’

Vicerector Edgar du Perron noemt zijn functie steeds een faciliterende functie. Zie je jouw functie ook zo?
‘Voor een deel wel ja, maar ik zie mijn rol vooral als transformatief. Daarmee bedoel ik, dat ik een vruchtbare schakel wil zijn tussen de academische (studenten)gemeenschap en het college van bestuur en andersom. Inhoudelijk speel ik zelf een bescheiden rol.’

Hoe ga je voorkomen dat je de dossiers pas kent als je over een jaar al weer vertrekt?
‘Ik volg vanaf half augustus een intensief inwerktraject in het Maagdenhuis, op de faculteiten en afdelingen. Daarnaast wil ik mijn licht opsteken bij andere assessoren aan de UvA en op andere universiteiten. Misschien hebben die de gouden tip hoe ik een succesvolle invulling kan geven aan het assessorschap.’

Je krijgt een kamer in het Maagdenhuis?
‘Dat is nog niet helemaal zeker, maar ik ga denk ik wel in het Maagdenhuis beginnen. Daarna verkas ik misschien naar elders. Of ik ga flexen.’

Heb je begin juni je stem uitgebracht bij de studentenraadsverkiezingen?
‘Jazeker. Stemmen vind ik heel belangrijk.’

Op welke partij heb je gestemd?
‘Dat ga ik niet zeggen. Voor de functie die ik ga bekleden is het niet relevant op welke partij ik heb gestemd. Dat heeft namelijk geen invloed op mijn werk; ik ben onafhankelijk en ga in gesprek met alle partijen.’

Je zult het druk krijgen komend jaar. Nog tijd om te studeren?
‘Nee, dat denk ik niet. In principe schuif ik mijn studie een jaar door. Ik hoop trouwens wel zo af en toe een los vak te kunnen volgen, want ik hou van studeren. Maar ik ben komend jaar in de eerste plaats studentassessor, dat wordt mijn prioriteit.’

Sta je aan het begin van een bestuurlijke carrière?
‘Nee, helemaal niet. Ik ben student, sta midden in het studentenleven en ben geen bestuurder. Die ambitie heb ik ook niet voor de toekomst. Na mijn studie zou ik het liefst verder gaan in de wetenschap.’