Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Niet minder dan vierduizend extra docenten moeten er in 2025 bijgekomen zijn in het hoger onderwijs. Dat staat in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs die Jet Bussemaker vandaag presenteerde. Het geld daarvoor komt vrij door het vervangen van de basisbeurs door een leenstelsel. De minister moet overigens eerst nog in gesprek met de universiteiten en de hogescholen om te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk op de juiste plek terechtkomt.

De strategische agenda beschrijft de kabinetsplannen met het onderwijs voor de komende tien jaar. Naast de extra docenten stelt de minister onder meer voor om meer te doen met digitale hoorcolleges en de doorstroming tussen onderwijsvormen te bevorderen.

'Pure propaganda'
Niet iedereen is ervan overtuigd dat de plannen een schot in de roos zijn. Jasper van Dijk, woordvoerder hoger onderwijs voor de SP, noemt ze een papieren werkelijkheid. ‘De hoger onderwijsinstellingen mogen zelf beslissen waar het geld heen gaat. Het kan dus ook naar het management gaan. Dit is pure propaganda van Bussemaker.’

Mohammed Mohandis die namens de PvdA woordvoerder is op dit onderwerp, laat weten dat de Tweede Kamer scherp zal zijn op de besteding van het budget. ‘We gaan nu niet achterover leunen. Deze agenda is pas het begin. We gaan met de universiteiten en hogescholen in gesprek zodat de doelen van het kabinet, meer kwaliteit en kleinschaliger onderwijs, zullen worden behaald.’

'Veel minder geld'
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) waarschuwt in een persbericht voor euforie. Volgens de vereniging blijven de budgetten beperkt tot 236 miljoen euro, in plaats van de voorgehouden 800 miljoen of 1 miljard, door de verdeelsleutel die het ministerie gebruikt. 'De cijfers worden door de minister veel te gunstig voorgespiegeld,' laat VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij weten.

Daar komt bij dat het geld niet in een klap vrijkomt, maar geleidelijk. Het duurt nog jaren voordat al het geld daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn desalniettemin gematigd optimistisch. Beide hopen dat studenten betrokken worden bij de uitvoering van de plannen.

Sigaar uit eigen doos
De onenigheid tussen voor- en tegenstanders ligt niet zozeer in het doel dat de agenda nastreeft, maar in waar het geld vandaan komt. ‘Als een volleerd zakkenroller trekt Bussemaker geld uit de zakken van studenten,' zegt SP’er Van Dijk. ‘Door het afdwingen van torenhoge schulden maakt ze studenten tot Grieken. We hebben gezien hoe dat kan uitpakken.’

Bussemakers partijgenoot Mohandis is het hier niet mee eens. Volgens hem gaat het om een noodzakelijke hervorming die toekomstige generaties in staat stelt ook goed onderwijs te krijgen. ‘We willen dat Nederland op het gebied van onderwijs tot de top van de wereld behoort. Het is daarom ons doel dat studenten geen nummertje meer zijn. Ik heb zelf op een hogeschool gezeten en weet hoe dat voelt. Deze agenda betekent dat straks ook de broertjes, zusjes en wie weet de kinderen van huidige studenten beter hoger onderwijs krijgen.’

Update 15.45 uur Noeri van den Berg, voorzitter van de Asva Studentenunie, noemt de plannen ambitieus. Hij vindt echter dat niet vergeten mag worden waar Bussemaker het geld vandaan heeft gehaald. 'Deze agenda is voor een groot deel mogelijk gemaakt door studenten.' Bovendien zijn de plannen nog erg abstract in zijn ogen. 'Ik ben benieuwd hoe het er concreet uit gaat zien. Studenten moeten inspraak krijgen in hoe hun geld besteed gaat worden. Helaas zei de minister daar weinig over in haar presentatie. Dat is jammer, zeker gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van medenzeggenschap van studenten hier in Amsterdam.'

Met deze kekke afbeelding en video probeert het Ministerie uit te leggen wat de Strategische Agenda in 2025 bereikt wil hebben.

Strategische-Agenda