Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het College van Bestuur brengt de democratie op de universiteit in gevaar als het niet zo snel mogelijk met een beter voorstel komt voor het profileringsfonds. Dat vindt Noeri van den Berg, voorzitter van Asva Studentenunie. Van den Berg zal hierover vanmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje vragen stellen aan het college.

Het CvB en de Centrale Studentenraad (CSR) onderhandelen al een paar maanden over hervorming van het profileringsfonds. Dat is het potje waarop topsporters, zieken en bestuursleden van studentenorganisaties en leden van medezeggenschapsraden van de UvA een beroep kunnen doen om de gevolgen van studievertraging te compenseren. De hoogte van de beurs was altijd geijkt op de hoogte van de prestatiebeurs, dat wil zeggen de basisbeurs, plus de aanvullende beurs en de waarde van het ov-reisrecht. Nu de basisbeurs plaats maakt voor het leenstelsel moet er een nieuwe regeling komen.

Studiepunten halen
Uit meerdere conceptdocumenten die Folia in bezit heeft, blijkt dat het college vastberaden is de eisen voor het profileringsfonds aan te scherpen.

Op 17 februari stelde het college voor dat bestuursleden ook naast een voltijds bestuursjaar 12 van de 60 studiepunten zouden moeten halen om in aanmerking te komen voor een beurs. Ook zou pas na afloop van het bestuursjaar worden berekend wat de hoogte van de beurs zou zijn, en mogelijk dan pas tot betaling worden over gegaan. ‘Hierdoor wordt het moeilijker gemaakt om in de studentenraden te gaan zitten’, zei CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh destijds.

Na protest van de studentenraad besloot het college om die eis te laten vallen, maar Asva en de CSR zijn nog niet tevreden. Het voorstel is wat hen betreft nog te streng. Studenten moeten een gemiddelde studievoortgang van 40 studiepunten per jaar hebben. Eerstejaars moeten een positief studieadvies halen en studenten met een masterdiploma zullen helemaal geen recht meer hebben op een bestuursbeurs.

Maximaal 12 maanden
Ook mogen studenten niet langer dan twaalf maanden een bestuursbeurs ontvangen. Voorheen was dit nog twee jaar. Voor de Centrale Studentenraad is dit een breekpunt. ‘Het brengt de continuïteit van de studentendemocratie in gevaar’, zegt Laura Benner, die namens de studentenraad met het college onderhandelt.

Volgens Noeri van den Berg moet het college haast maken met een nieuwe regeling. ‘Studentenorganisaties voeren nu sollicitatiegesprekken, maar kunnen geen duidelijkheid geven over de financiële vergoeding.’