Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker voelt zich weliswaar verantwoordelijk voor de in problemen verkerende kleine opleidingen, maar ze vindt dat de universiteiten die zelf moeten oplossen. Harde toezeggingen of oplossingen had Bussemaker gisteravond duidelijk niet meegenomen naar het het slotdebat van de zesdelige debatmarathon over de modernisering van de UvA, in de hal van het Maagdenhuis.

De minister laveerde in het debat om alle problemen in het Amsterdamse hoger onderwijs heen. De positie van de kleine opleidingen en vooral van de kleine talen was andermaal punt van discussie. Bussemaker liet weten dat alle studenten recht hebben op goed onderwijs. ‘Maar universiteiten ontvangen geld per student. Dan moet je als universiteit wel nadenken waar je het geld aan uitgeeft.’ De ook aanwezige waarnemend collegevoorzitter en rector magnificus Dymph van den Boom: ‘De UvA heeft grote en kleine opleidingen. Tussen die twee vindt kruisbestuiving plaats, waarbij de grote opleidingen de kleine subsidiëren.’

Pools
Spijkerharde garanties dat de kleine talen op elke universiteit zullen worden gehandhaafd kon de minister niet geven, maar ze wilde zich er wel om bekommeren. ‘Niet alleen de instellingen, maar ook ik ben verantwoordelijk voor de instandhouding van de kleine talen.’ Aan de andere kant: ‘Moeten we opleidingen met landelijk vijftien studenten dan op alle Nederlandse universiteiten aanbieden? Studenten die per se Pools willen studeren en door de omvang van die kleine opleiding veel contact met een docent hebben, moeten zich misschien ook realiseren dat er bij grote opleidingen studenten zijn die nooit contact met een docent hebben.’

Er is overigens de afgelopen jaren door het Regieorgaan Geesteswetenschappen landelijk vijftien miljoen euro per jaar extra uitgegeven, speciaal voor de talen. De minister moet dit jaar beslissen of er opnieuw extra geld komt. Zeker is dat nog niet.

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken tussen onderwijsinstellingen en Den Haag lopen dit jaar af. Die zijn in 2011 gemaakt, en of er nieuwe afspraken komen laat de minister afhangen van een beleidsevaluatie.  Wel zei ze dat het dan ook om kwaliteit moet gaan, en niet alleen over geld. ‘Het gaat om prestatie- en kwaliteitsafspraken.’ Van den Boom liet ook weten niet per se een voorstander van nieuwe prestatieafspraken te zijn. ‘Als het alleen om tellen en meten gaat, zijn het niet mijn prestatieafspraken.’

Studievoorschot
Al eerder kondigde Bussemaker aan het geld dat wordt bespaard met de afschaffing van de basisbeurs te willen gebruiken voor een 'kwaliteitsimpuls'. Ze herhaalde dit gisteren: ‘Het geld dat de rijksoverheid bespaart met het studievoorschot gaat terug naar het hoger onderwijs. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot één miljard euro, meer dan twintig procent van het huidige budget voor het hoger onderwijs. Ik daag jullie allemaal uit mee te denken hoe we dat geld kunnen gebruiken voor verbetering van de kwaliteits- en cultuurverbetering.’ In juni komt de minister met haar strategische agenda voor de komende jaren, waarin zal staan waar het geld wat haar betreft naar toe gaat.

‘Vastgoed klinkt niet fijn’
De huisvestingsproblemen van de UvA (en de HvA) moeten de instellingen zelf oplossen, zei Bussemaker. Ze kan zich voorstellen dat er geld uitgegeven moet worden uitgegeven aan adequate huisvesting. Uit de tijd dat ze nog rector van de HvA was herinnerde ze zich: ‘Docenten en medewerkers wilden soms niet langer met mij praten, omdat panden zuurstofgebrek hadden of omdat er goede werkplekken ontbraken.’ Ze zei wel het toezicht op de huisvestingskosten in de gaten te houden. ‘Ik zal zorgen dat er niet te veel geld gaat naar vastgoed, want vastgoed klinkt niet fijn.’ Van den Boom voegde eraan toe: ‘Er wordt niet meer dan twaalf procent van de begroting aan huisvesting besteed.’

Kan er ook nog rustig en waardig worden gedebatteerd op de UvA, zonder kabaal en lawaaidemonstraties? Het bleek dat het nog – of weer – kan. Het was een geanimeerd debat met rond de tweehonderd deelnemers en slechts één – ludieke – actie: tegen het einde kleedden drie studenten zich midden in de hal uit. Ze waren slechts gehuld in doorzichtig plastic. Hun boodschap: zó transparant moeten huisvesting, financiën en bestuur voortaan zijn aan de UvA.