Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De FNV bedrijfsledengroep van het Amsterdam University College (AUC) heeft fel gereageerd op het besluit van de UvA om het Maagdenhuis vandaag te laten ontruimen. In een persbericht stelt de vakbondsgroep dat het College van Bestuur (CvB) 'agressie verkiest boven dialoog'. Om die reden acht de FNV van AUC het 'niet vanzelfsprekend' dat het huidige CvB kan aanblijven.

De AUC-vakbondsleden zeggen dat het niet doorgaan van het geplande wetenschapsfestival hen als UvA-docenten heeft belemmerd in hun werk. 'Wij zijn vandaag in de uitoefening van onze academische taakstelling – het stimuleren van wetenschappelijk en maatschappelijk debat – gehinderd door ons eigen bestuur.' Het beleid van het CvB noemen ze 'gewelddadig en repressief ten opzichte van haar eigen docenten en studenten'.

De groep kondigt tevens aan dat acties aan de universiteiten ook vanuit de FNV zullen worden voortgezet.