Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De zeven partijen die de afgelopen dagen aan tafel hebben gezeten om te praten over de instelling van de onafhankelijke commissies die de ‘modernisering’ van de UvA gaan voorbereiden, hebben vandaag overeenstemming bereikt.

Sinds vrijdag onderhandelden het CvB, de centrale ondernemingsraad (COR) en de centrale studentenraad (CSR), de vakbonden en de actiegroepen De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink UvA over de invulling van die commissies. Daarbij ging het aanvankelijk alleen om overleg tussen het CvB en de actiegroepen. Afgelopen maandag schoof ook de formele medezeggenschap aan. Ondanks geruchten dat de centrale ondernemingsraad dwarslag, bereikten de onderhandelaars vandaag een akkoord.

Deskundigen
Ter voorbereiding van de modernisering van de UvA komen er twee onafhankelijke commissies die inhoudelijke voorstellen gaan doen. Het gaat om de commissie bestuur en medezeggenschap en de commissie financiën en huisvesting. Wat de precieze opdracht van de commissies zal zijn en hoe de commissies zullen worden samengesteld zal de komende weken moeten blijken uit vervolgoverleg tussen de zeven partijen.

‘Omdat de commissies onafhankelijk onderzoek gaan doen lijkt het me logisch dat er zo veel als mogelijk deskundige buitenstaanders in de commissies komen,’ zegt Radboud Winkels, voorzitter van de COR. ‘Ik verwacht dat de commissies niet al te groot worden, anders denk ik dat het wel erg lang gaat duren. Er zullen vermoedelijk ook klankbordgroepen komen, waar de commissies mee gaan praten.’ De adviezen die zij zullen vaststellen, zijn bindend 'bij instemming door de academische gemeenschap'. Wanneer de commissies daadwerkelijk aan de gang gaan, is nog niet bekend.

De ontruiming van het Maagdenhuis was geen onderdeel van de onderhandelingen. De bezetting van het pand blijft dus vooralsnog gehandhaafd.