Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Humanities Rally is niet langer alleen een actiebeweging, maar nu ook formeel een studentenpartij. Na studentenpartij Trots op FGw (Tof) is Humanities Rally de tweede nieuwe partij op de Faculteit der Geesteswetenschappen die gaat deelnemen aan de studentenraadsverkiezingen van begin mei.

Onder de naam Humanities Rally Partij (HRP) gaan de actievoerende studenten van de FGw meedoen met een actieprogramma dat is gericht op directe democratie en het controleren van het faculteitsbestuur ten aanzien van gemaakte of nog te maken afspraken over de toekomst van de faculteit.

Programma
Humanities Rally is tot nu toe een informele actiegroep, maar door de beweging te formaliseren zal worden geprobeerd zicht te krijgen op beleidsprocessen en macht uit te oefenen door middel van advies- en instemmingsrechten. HRP richt zich – niet anders dan de actiebeweging – op specialisering boven verbreding, volledige financiële en bestuurlijke transparantie en decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij krijgen opleidingen hun autonomie terug, bijvoorbeeld over de samenstelling van curricula. HRP wil dat docenten zelf bepalen welke vakken ze aanbieden en wat voor onderzoek ze doen. Dergelijke beslissingen worden nu veelal genomen in het College of Humanities of de Graduate School.

HRP veegt de vloer aan met Profiel 2016 en de voorstellen die eerder werden gedaan door decaan Frank van Vree om de faculteit op een nieuwe leest te schoeien. Zo wil HRP dat alle kleine talen blijven bestaan en moet de minimumeis voor twintig studenten per mastervak van tafel. Daarnaast moet de medezeggenschap meer instemmingsrechten krijgen en toegang krijgen tot alle bestuurlijke en financiële informatie. Filosofiestudent Meike Mol staat voorlopig op de eerste plaats op de lijst.logo

Openbare vergaderingen
‘Wat HRP anders maakt dan de andere partijen is dat iedereen input kan leveren aan de partij. Je hoeft echt geen lid te zijn,’ zegt Lennard van Uffelen, penningmeester van HRP en student Slavische talen. We blijven als actiegroep bestaan en vergaderen elke maandagavond in de Doelenzaal van de UB. Die vergaderingen zijn openbaar, iedereen kan komen en ter plekke problemen aankaarten of voorstellen doen. Als die goed zijn nemen we ze direct mee in het overleg met het faculteitsbestuur.’

HRP doet niet mee aan de directe verkiezing van de centrale studentenraad (CSR), maar kan indirect wel worden verkozen in de CSR. De veertien leden van de CSR worden voor de helft direct gekozen door de aan de UvA ingeschreven studenten, de andere helft bestaat uit afgevaardigden uit de facultaire studentenraden, van elke facultaire studentenraad één.

Meerderheid
Op die manier zou HRP dus wél in de CSR kunnen komen. Zover is het op dit moment nog niet, maar Van Uffelen verwacht dat wel dat HRP het goed gaat doen bij de verkiezingen. ‘De facultaire studentenraad van de FGw telt twaalf zetels, ik verwacht dat minimaal vijf daarvan naar HRP zullen gaan. Zelf sta ik voorlopig op plaats vijf, dus ik denk wel in de raad te worden verkozen. Als we er dan nog twee zetels bij halen hebben we al de meerderheid en kunnen we aan de slag om ons programma te realiseren.’

De studentenraadsverkiezingen vinden plaats van 7 tot en met 13 mei. De kandidaatsstelling vind volgende week plaats. Hier vind je het tijdpad.