Nu de wekenlange protesten in het Maagdenhuis hun vruchten beginnen af te werpen, lijkt ook de HvA in beweging te komen. Een groep studenten en medewerkers kwam vandaag voor het eerst bijeen onder de naam Rethink HvA. Het doel is het vormen van een actiegroep die met elkaar in debat gaat over de verbetering van het onderwijs op de hogeschool.

Op de bijeenkomst vanmiddag kwamen ongeveer veertig belangstellenden af. Zij plannen geen bezetting noch een protestactie, maar pleiten voor 'een dialoog' tussen studenten en medewerkers van de HvA. 'Er is sprake van veel onvrede bij de koffieautomaten,' constateert docent Gerlof Donga. 'Het is tijd dat we de angstcultuur doorbreken en ons uitspreken.' Dat moet volgens de groep 'bottom-up' gebeuren, niet via het College van Bestuur.

Debatten
De komende weken staan debatten op het programma waarin wordt gezocht naar een betere samenwerking tussen opleidingscommissies en medezeggenschapsraden. Ook zet Rethink HvA in op meer inspraak en transparantie in de organisatie.
Lees meer over