Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Universiteit van Amsterdam heeft een lijst met ruim vierhonderd namen van medewerkers die Rethink UvA steunen naar de communicatie-afdelingen van alle faculteiten gestuurd. De lijst, die inmiddels in het bezit is van Folia, lijkt te zijn gebaseerd op verklaringen op de website van Rethink UvA en is volledig naar faculteit en op alfabet gesorteerd.

In de begeleidende mail verzoekt Bureau Communicatie van de UvA de facultaire communicatiemedewerkers om na te gaan of de mensen op de lijst betrokken zijn bij de organisatie van de bachelordag van vorige zaterdag. Ook wil de UvA dat de faculteiten ‘een inschatting maken hoe groot de kans is dat dat “gedoe” oplevert en dat terugkoppelen.’

‘Kruisje achter een naam’
Daarmee lijkt een bang vermoeden van veel medewerkers werkelijkheid te zijn geworden. Al weken gaan er, onder meer op Twitter, geruchten dat UvA-docenten of andere medewerkers niet in het Maagdenhuis durven te verschijnen uit angst hun baan te verliezen. Ook bij Rethink UvA-vergaderingen gonst het vaak dat collega’s wegblijven ‘uit angst voor een kruisje achter hun naam’.

'Geruchten op sociale media'
De UvA bevestigt bij monde van Henriëtte van Oosterzee (hoofd Bureau Communicatie) dat er vorige week vrijdag een mail is gestuurd. ‘Dat is niet vanuit mij gegaan, maar vanuit de organisatie van de bachelordag op onze afdeling. Van een lijst met sympathisanten weet ik niets af.’ Ze vervolgt: ‘Wij gaan uit van alle mogelijke scenario’s bij de bachelordag. Er gingen geruchten op sociale media dat mensen niet zouden komen opdagen of zouden gaan flyeren. Als UvA kunnen we het niet gebruiken dat we door een rommelige bachelordag volgend jaar veel minder studenten hebben.’

Hoewel het vooraf dus alle hens aan dek was, was de zorg onterecht, volgens Van Oosterzee. ‘Ik ben op een aantal locaties geweest, maar kan natuurlijk niet de hele dag overal zijn. Het algemene beeld is echter dat de bachelordag goed is verlopen.’

Update 11 maart 2015 15:30 uur De UvA ontkent stellig dat zij op enigerlei wijze de medewerkers van Rethink UvA monitort of op een andere manier in de gaten houdt. Dat heeft zij inmiddels ook in een mail aan Rethink UvA laten weten.

De UvA ontkent bovendien dat zij de lijst op enigerlei wijze heeft aangepast. Op dit moment kan ieder geval worden vastgesteld dat de lijst zoals deze is rondgestuurd anders is dan de openbare lijst die Rethink UvA heeft gepubliceerd. Dat geldt zowel voor de ondertekenaars, als voor de indeling.
Lees meer over