Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

College en actievoerders bewegen in tegengestelde richting

Dirk Wolthekker,
9 maart 2015 - 17:27
Hoe diep de vertrouwensbreuk is tussen het College van Bestuur en een grote groep studenten en medewerkers, bleek vanmiddag tijdens de tweede aflevering van het wekelijkse maandagdebat in de Muziekzaal van Crea: presentator Yoeri Albrecht werd door de General Assembly weggestuurd.

Het lijkt inmiddels alsof het CvB en de protesterende studenten en medewerkers van De Nieuwe Universiteit/HumanitiesRally/ReThink UvA in tegengestelde richting bewegen: waar het college denkt de muitende studenten en wetenschappers tegemoet te treden met een gestructureerd debat over de toekomst van het universitair denken en de universitaire medezeggenschap, willen de (aanstaande) wetenschappers juist het omgekeerde: een vrij debat met vragen en statements, temperature checks, zittend op de grond en met hun eigen presentator. Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, verliet gepikeerd de zaal en werd vervangen door student politicologie Sarah van Ierlant. Het debat werd voortgezet in het Engels.

Van Ierlant noteerde, staand aan de flip chart, eerst wat de agendapunten zouden moeten zijn. De bijeenkomst zou moeten gaan over het herstel van vertrouwen, de situatie van flexwerkers aan de UvA, initiatieven voor een betere medezeggenschap en de vraag wat het CvB van de hele situatie denkt te leren.

Dozens of groups
Opvallend, en daar ging het al direct mis, was dat van het CvB alleen Dymph van den Boom aanwezig was. Zij werd weliswaar gesecondeerd door FEB-decaan Han van Dissel, maar hij speelde in het debat verder geen rol. De vragen werden gesteld aan Van den Boom. ‘Waar is de rest van het CvB?,’ was een van de eerste vragen. ‘Mijn collega’s zijn vreselijk druk, we doen wat we kunnen, we zijn de hele dag in overleg met iedereen want we willen zo snel mogelijk met een plan komen. Maar dat vereist echt overleg met alle betrokkenen,’ probeerde Van den Boom nog. Haar antwoord werd maar nauwelijks geaccepteerd.

‘Wat stelt u voor om de UvA zo snel mogelijk democratischer te maken,’ was een vervolgvraag. ‘We hebben dozens of groups ingesteld waar we op dit moment mee praten,’ antwoordde Van den Boom. ‘We komen zo snel mogelijk met een antwoord op al jullie eisen.’ Het was niet genoeg voor de vele aanwezigen in de zaal. Het laten verlopen van de deadline van vanochtend, waarop de UvA met een actieplan had moeten komen, werd als regentesk en arrogant beschouwd.

'Breaking of trust'
De protesterende studenten en medewerkers willen onder meer dat de voorgenomen reorganisatie van de FGw wordt stopgezet, dat er meer transparantie komt en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de huisvestingsplannen van de UvA en de financiering ervan. ‘Waarom duurt dat zo lang? ‘Waarom kunt u niets toezeggen?’ ‘Ik kan niets toezeggen,’ zei Van den Boom. ‘Ik moet overleggen.’ In de zaal werd dit opgevat als een ‘breaking of trust’. ‘Hoe serieus neemt u ons eigenlijk?’, was een van de volgende vragen. ‘Ik neem jullie heel serieus,’ zei Van den Boom. ‘Daarom ben ik hier. Maar in de gegeven situatie aan de UvA en binnen het Nederlandse wetenschapssysteem is het niet makkelijk om met antwoorden te komen op alle vragen en eisen.’

Halverwege het debat, dat een uur zou duren, bleek dat er buiten de zaal nog een stuk of honderd studenten en medewerkers stonden te wachten om deel te nemen aan het debat. ‘Kunnen die binnengelaten worden?’ Om veiligheidsredenen bleek dit onmogelijk. Voor het debat van volgende week wordt daarom naar een andere locatie gezocht.

Hoe gaat het nu verder met de eisen die zijn gesteld voor een betere en democratischer medezeggenschap? ‘Waar we heel hard over nadenken is of de UvA een hele nieuwe bestuursstructuur moet krijgen of dat we de bestaande structuur moeten veranderen. Dat is een lastige kwestie,' aldus Van den Boom. ‘Enhancing the rules is not something you can do overnight’. Probleem is volgens haar dat er met zoveel partijen moet worden gepraat – CSR, COR, decanen, Raad van Toezicht – dat het tijd neemt om tot een oplossing te komen. In de zaal leefde echter de opvatting dat er niet eerst wordt gepraat om dan tot een oplossing te komen, maar dat er eerst een oplossing komt en pas dan wordt verder gepraat. Daarbij ging het vooral om het ogenblikkelijk stopzetten van de reorganisatie bij de FGw. Van den Boom: ‘Besluitvorming daarover is al stopgezet.’

Dienstauto
Na afloop van het debat stond de auto van het CvB klaar om Van den Boom naar haar volgende bestemming te brengen. Het bevestigde de beeldvorming rond dit CvB, dat zich per dienstauto naar een bijeenkomst met studenten in Crea laat vervoeren. Toen studenten de auto gewaar werden, zetten ze hun sit-in dan ook voort, maar nu voor de bumpers van Van den Booms dienstauto.

Volgende week weer een maandagmiddagdebat met het CvB. Wie de presentator zal zijn is vooralsnog onbekend. Althans, presentator Sarah van Ierlant wist het antwoord niet.