Deze week in Folia maakt kennis universiteitshoogleraar Patti Valkenburg. Onlangs verscheen haar boek Schermgaande jeugd.

Pedagoog Patti Valkenburg is een resoluut wetenschapper van wie je weet wat je eraan hebt. ‘Ze is gedreven, gefocust en gemotiveerd om de dingen die ze belangrijk vindt goed te doen. Ze is ook als collega heel betrouwbaar. Afspraak is afspraak, absoluut. In haar wetenschappelijk werk is ze zeer inspirerend. Het lijkt alsof ze een zesde zintuig heeft voor wat goede wetenschap en vooral goede argumentatie is’, zegt hoogleraar Jochen Peter, wetenschappelijk directeur van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Hij voegt eraan toe: ‘Patti wil grip krijgen op de argumentatie die je in je artikelen hanteert. Die moet bij haar helemaal rond zijn. Ze is daarom een zeer graag gezien en gezaghebbend wetenschapper. Ook in de internationale context is zij zeer actief. Zij is binnen de International Communication Association een van de sleutelfiguren geweest bij het opzetten van een speciale divisie voor haar vakgebied, waardoor ze dat ook internationaal heel goed weet uit te dragen.’

Carrière
Patricia Maria (Patti) Valkenburg (Delft, 1958) is universiteitshoogleraar media, jeugd en samenleving. Zij doet al vijfentwintig jaar onderzoek naar het gebruik en de effecten van media op de jeugd, waarbij ze zich richt op alle media en alle leeftijdsgroepen. Patti studeerde pedagogiek in Leiden, waar ze in 1991 cum laude afstudeerde en in 1995 cum laude promoveerde. In 1998 werd ze bijzonder hoogleraar aan de UvA waarbij ze een oratie hield met de titel ‘Sinterklaasgedachten - De ontwikkeling van kind tot consument’. In 2003 ontving ze een Vici-subsidie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Met deze subsidie kon ze het Onderzoekscentrum Jeugd en Media (Center for research on Children, Adolescents and the Media, CcaM) oprichten, onderdeel van ASCoR. Zij publiceerde en publiceert veel en ontving talloze prijzen, waaronder de Spinozapremie, de hoogste wetenschapsprijs in Nederland. Patti is onder meer lid van de KNAW en lid van de redactieraden van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Haar bekendste Nederlandstalige publicaties zijn Vierkante ogen, Beeldschermkinderen en onlangs Schermgaande jeugd. Patti is getrouwd met de voormalige rector magnificus van de UvA Paul van der Heijden, tegenwoordig hoogleraar internationaal arbeidsrecht in Leiden.

Porno
Haar boek Schermgaande jeugd gaat in op allerlei belangrijke kwesties die spelen bij kinderen en jongeren voor of achter het beeldscherm. Vragen als: ‘Waarom hebben tablets zo’n aantrekkingskracht op peuters? Wat is de invloed van de enorme hoeveelheid porno waarmee pubers zo gemakkelijk in aanraking komen? Maken games en Google tieners dom of juist intelligent? Hoe kunnen ouders het smartphonegebruik van pubers het best binnen de perken houden? En wat te doen met het veelvuldige mediamultitasken?, zijn kwesties die in het boek aan de orde komen.
Over het onderwerp ‘seks en geweld’ zei Patti onlangs in Het Parool: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van kinderen en jongeren weinig wordt beïnvloed door seks en geweld in bijvoorbeeld films en games. Vijf procent is er wel gevoelig voor. Die kinderen hebben daar in hun dagelijks leven al een voedingsbodem voor, bijvoorbeeld door veel geweld in hun omgeving, een agressieve persoonlijkheid of een vroege puberteit.’ Grenzen stellen, is in zo’n geval de juiste remedie, vertelde Patti. ‘Een kind van negen heeft zijn of haar impulsen net aardig onder controle, maar als de puberteit komt zijn er nieuwe elementen: seks en agressie. Het is een hele opdracht om die in balans te houden en media kunnen daarbij als een grote zak chips worden gezien: als er geen rem is gaat die helemaal leeg.’

Patti lijkt haar eigen werkzame leven in ieder geval goed onder controle te hebben, maar een control-freak? ‘Integendeel,’ zegt Jochen Peter. ‘Ze controleert juist helemaal niet. Patti luistert en adviseert.’

Op 10 december zendt Folia Radio een interview uit met Patti Valkenburg. Aan de orde zullen komen haar nieuwe boek Schermgaande jeugd, onderzoek binnen het ASCoR en de jeugd van tegenwoordig. Bijwonen kan: de uitzending vindt plaats om 16 uur vanuit OBA aan de Oosterdokskade. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl