Oud-hoogleraar vergelijkend staatsrecht en voormalig directeur van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Gerard van Wissen is overleden. Hij was al enige tijd ziek.

Gerard van Wissen (Voorburg, 1943) studeerde aanvankelijk theologie en filosofie aan de (voormalige) Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam waarna hij godsdienstleraar werd. Vervolgens koos hij ervoor toch weer te gaan studeren en schreef zich in als rechtenstudent aan de UvA. Na zijn doctoraalexamen volgde in 1982 een proefschrift bij hoogleraar staatsrecht Lucas Prakke over de christendemocratische visie op de rol van de staat in het sociaaleconomisch leven. Van Wissen is zijn hele verdere werkzame leven aan de UvA verbonden gebleven. Bij zijn emeritaat in 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bestuursfuncties
Naast prominent lid van de academische gemeenschap van de UvA was Gerard van Wissen een bekende persoonlijkheid in zijn woonplaats Zuid-Scharwoude (gemeente Langedijk), waar hij verschillende bestuursfuncties bekleedde. Zo was hij vele jaren voorzitter van de afdeling Langedijk van het CDA. Zijn activiteiten in en voor het kerkelijk (lees: katholieke) leven van Noord-Holland leidden ertoe dat hij in november vorig jaar een hoge pauselijke onderscheiding kreeg die hem werd uitgereikt door bisschop Punt van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Sinds dat moment mocht hij zich Ridder in de Orde van Sint Silvester noemen.

Enige jaren voor zijn emeritaat aan de UvA verbond hij zich als docent sociale leer van de kerk aan het Grootseminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het kerkelijk opleidingsinstituut St. Bonifatius van hetzelfde bisdom. In die hoedanigheid gaf hij les aan priesterstudenten van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, van het Militair Ordinariaat van de Nederlandse strijdkrachten en van het aartsbisdom Utrecht.

Gerard van Wissen is zeventig jaar geworden.