Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Als het aan UvA-literatuurwetenschapper Jan Hein Hoogstad ligt kan straks iedere student geesteswetenschappen coderen en programmeren. De pilot van zijn minor Coding the Humanities was een groot succes. Vorige week presenteerden twaalf studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen het project dat zij in het kader van de minorpilot in elkaar zetten. ‘Coderen en programmeren moeten tot de academische vaardigheden van de hedendaagse student behoren.’

Pilot
Het idee voor het initiatief ontstond toen Hoogstad en zijn collega Marijn Koolen onafhankelijk van elkaar bemerkten dat de mogelijkheid om te leren programmeren wel erg laat in het curriculum kwam. Hoogstad: ‘Voorheen was het pas in de master mogelijk om ermee in aanraking te komen. Dat is voor een academische vaardigheid te laat. Althans, dat vonden wij.’

Hoogstad en Koolen schreven een voorstel, gingen ermee naar de decaan en die zegde toe dat ze een pilot mochten uitvoeren. Het duo selecteerde een dertiental studenten - één viel er tijdens het project af - van allerlei verschillende geesteswetenschappenstudies. Woensdag 26 juni presenteerden twaalf van hen hun project op basis van de Common European House Metaphor. Hoogstad legt uit: ‘In verschillende Europese staten heeft het begrip huis verschillende connotaties. Wij hebben geprobeerd dat door middel van een vragenlijst te analyseren en te visualiseren.’

Veertig uur per week
Hoogstad vertelt dat de pilot, die drie weken duurde en waarmee studenten 6 ects konden verdienen, een groot succes was. ‘Ik was wel verbaasd hoeveel belangstelling er was, aangezien studenten diezelfde hoeveelheid studiepunten bij andere vakken met een veel kleinere inspanning hadden kunnen behalen. We hebben echt drieënhalve week veertig uur per week werk van ze gevergd.’

Die opzet gaat wel veranderen wanneer het dit najaar een regulier vak wordt. ‘Coding the Humanities wordt opgenomen in de masteropleiding Media en Informatie en in de minor Digital Humanities die de UvA met de VU gaat aanbieden. Daarnaast wordt het een keuzevak voor heel veel geesteswetenschappenstudenten.’ Daarmee lijkt het oorspronkelijke doel voor het grijpen te liggen. ‘We hopen zoveel mogelijk studenten naar de minor te trekken. Daarmee kunnen ze echt een voorsprong nemen op studenten die geen ervaring met programmeren en coderen hebben.’