Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Er is een oplossing gevonden voor de huisvesting van de psychologen: ze zullen worden gehuisvest in gebouw G van de Roeterseilandcampus (REC). Dat moet wel eerst gerenoveerd worden, waardoor de psychologen pas volgend jaar hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken. De andere opleidingen van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG) gaan deze zomer al over.

De komende maanden staan er allerhande verhuisbewegingen op de agenda van de REC: geleidelijk aan zullen alle opleidingen van de FMG daar onderdak vinden, alleen voor de psychologen was nog geen plek gevonden. In alle eerdere plannen zouden zij worden verspreid over de REC en dat stond haaks op de gedachte van de faculteit, die al haar afdelingen en instituten dicht bij elkaar wilde groeperen.

Te duur
Het eerste alternatief dat werd geopperd was een deel van gebouw E (economen) te bestemmen voor de psychologen. Plan was dat die dan naar gebouw N aan de Plantage Muidergracht zouden gaan. Decaan Van Dissel van de economiefaculteit zag er niets in, want gebouw N moest ‘voor miljoenen’ worden gerenoveerd en dat voor een huurpand. Hans Amman, vicevoorzitter van het CvB en verantwoordelijk voor huisvesting, zag er ook niets in. ‘Te duur en eigenlijk ook te klein.’

Met het alternatief dat nu is gevonden kan iedereen leven: gebouw G aan de Nieuwe Achtergracht, tegenover Crea. Amman: ‘Dat gebouw is in eigendom van de UvA. Het zou over enige jaren worden gerenoveerd, maar die renovatie trekken we naar voren. We gaan het zo renoveren dat het pand weer vijftien jaar mee kan. Het gaat tussen de vier en vijf miljoen euro kosten, maar omdat het een eigen pand van de UvA is vind ik dat wel de moeite waard.’ Nadeel is wel dat de psychologen deze zomer nog niet kunnen verhuizen van hun tijdelijk onderkomen in de Diamantbeurs aan het Weesperplein. Amman: ‘De verhuizing naar gebouw G vindt op zijn vroegst volgend jaar rond deze tijd plaats.’

Goed contact
Studenten hebben de afgelopen tijd veel geprotesteerd tegen de logistieke problemen rond de verhuisbewegingen op de REC, maar op dit punt zijn ze nu tevreden, zegt Tom Tawfik, scheidend voorzitter van de facultaire studentenraad. ‘Het huisvestingsprobleem van de psychologen is wat ons betreft nu uit de lucht, we hebben goed contact met de decaan en het College van Bestuur en ik denk dat we nu geen actie meer hoeven te voeren.’