Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Deze week in Folia maakt kennis een portret van Mirjam Prenger, coördinator van de masteropleiding journalistiek en media aan de UvA.

Docent journalistiek Mirjam Prenger heeft een bijzondere jeugdgeschiedenis: met haar ouders en broer reisde ze vanwege het werk van haar vader over de wereld. Kort na haar geboorte vertrokken ze met het hele gezin. Ze woonden in Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Zwitserland, Peru en Brazilië. Na twaalf jaar kwamen ze terug en streken neer in Amsterdam. ‘Zonder twijfel zal mijn jeugd in het buitenland hebben bijgedragen aan mijn nieuwsgierigheid, plus aan het gevoel dat de werkelijkheid veel tegenstrijdiger, paradoxaler en genuanceerder in elkaar zit dan we vaak denken,’ zegt Mirjam over die tijd. ‘Vandaar dat ik steeds probeer mijn studenten – zoals voorheen mijn lezers – daar op te wijzen en over na te laten denken.’

Historica Mirjam Prenger (Enschede, 1964) is coördinator van de masteropleiding journalistiek en media van de UvA, afstudeervariant research en redactie. Voordat ze naar de UvA kwam werkte ze lang bij de Volkskrant: de buitenlandredactie, de nieuwsdienst en de opiniepagina.

Ze studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de UvA, waarna ze aanvankelijk verder ging in de wetenschap: ze werd aio bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot een promotie leidde het niet, wel tot de functie van wetenschappelijk medewerker, ook in Rotterdam, daarna aan de UvA. Maar ze koos voor de journalistiek.

Inmiddels is ze terug bij de wetenschap. Ze zit (en zat) in allerlei journalistieke (advies)organen, waaronder het Expertisecentrum Journalistiek van de UvA. In 2010 was ze co-auteur van het boek Gevaarlijk spel over de relatie tussen pr & voorlichting en journalistiek. Het proefschrift dat er eerder niet kwam komt er nu wel: Mirjam promoveert begin november bij Frank van Vree op een proefschrift over televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig en de geboorte van de Nederlandse actualiteitenrubriek.

Een jaar of tien geleden stond ze, evenals collega Peter Vasterman, aan de wieg van de universitaire journalistiekopleiding van de UvA. Sindsdien hebben ze steeds samengewerkt en dat die samenwerking zo goed bevalt komt misschien wel door Mirjams professionaliteit en collegialiteit, zegt Peter. ‘Mirjam is een buitengewoon prettig iemand om mee samen te werken. Dat komt denk ik omdat zij professionele strengheid koppelt aan collegiale flexibiliteit. Mirjam kan heel pittig zijn. In haar lessen, in haar feedback, in haar begeleiding van studenten. Ze is heel scherp bij het bespreken van bijvoorbeeld werkstukken of artikelen die studenten schrijven. De dingen zijn niet vrijblijvend bij haar. Een artikel schrijven is niet zomaar even een lesje of een werkstukje, maar een journalistiek verhaal, dat moet voldoen aan journalistieke vereisten. Mirjam eist een professionele houding. Zo is trouwens ook de cultuur binnen de opleiding en Mirjam heeft daar zeker aan bijgedragen.’

Tegelijkertijd fungeert Mirjam ook een beetje als oliemannetje van de opleiding, zegt Peter. ‘Ze is flexibel, stelt zich inschikkelijk op, zoekt niet de confrontatie, maar de oplossing.’

Collega Bas Broekhuizen roemt Mirjams enorme netwerk en kennis van het werkveld. ‘Daardoor is ze niet snel van haar stuk gebracht en schiet ze niet snel in de stress. Ze reflecteert, relativeert en komt dan met een afgewogen oordeel. Dat maakt haar een bruggenbouwer. Daarnaast houdt zij binnen de opleiding ook de didactische kant in de gaten, waarbij opvalt dat zij heel goed let op het gestructureerd overbrengen van informatie. Zij weet veel van de wisselwerking tussen voorlichting, pr en journalistiek, een onderwerp dat zich leent zich voor leuke anekdotes, maar de journalistiek gaat over meer en dat weet zij op een gestructureerde manier op haar studenten over te brengen.’

‘Journalistiek,’ zegt Mirjam zelf, ‘is een prachtig vak waar een aantal dingen in samenkomen. De maatschappelijke functie – zoals het controleren van de macht – maar ook het zo goed mogelijk informeren van het publiek over wat er werkelijk gaande is in de wereld. Dat is iets waarin ik oprecht geloof. Daarnaast de vrijbrief om overal vragen over te mogen stellen en uit te zoeken hoe iets in elkaar zit. Wat mij fascineert als wetenschapper – naast mijn rol als docent – is hoe journalisten deze doelen nastreven, terwijl ze moeten functioneren in een soms lastig krachtenveld.’

Op 11 juni zendt Folia Radio een interview uit met Mirjam Prenger. Aan de orde zullen komen de relatie tussen voorlichting & pr en de journalistiek, wetenschap, en (televisie)journalistiek en haar buitenlandse jeugd en de invloed daarvan op haar werk nu. De uitzending is te beluisteren via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl.