Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Als de voortekenen niet bedriegen zal de totale opkomst bij de studentenraadsverkiezingen van vorige week laag zijn, lager dan vorig jaar. Toen bedroeg de totale opkomst 24,9 procent. Afgelopen vrijdagmiddag om 17.00 uur lag de opkomst – met nog een paar uur te gaan – op 20,9 procent. Opvallend is dat de faculteiten op een unilocatie het wel goed doen.

De opkomst is volgens cijfers van het centraal stembureau van de UvA tot nu toe het hoogst bij Geneeskunde (50,7%), Tandheelkunde (37,3%) en FNWI (30,5%). De opkomst op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, bungelt nog steeds onderdaan met een opkomst van 14,5%.Stemgerechtigde UvA-studenten konden afgelopen week hun stem op één of meerdere kandidaten uitbrengen. Iedere student kon zijn stem uitbrengen op de faculteiten(en) waaraan hij studeert en op een kandidaat voor de centrale studentenraad (CSR). De CSR bestaat uit veertien leden, waarvan zeven afgelopen week direct werden gekozen. De andere zeven worden komende maand (getrapt) afgevaardigd door elk van de zeven facultaire studentenraden. De leden van de facultaire studentenraden worden allemaal direct gekozen. Hun aantal verschilt per faculteit.

Of uit de percentages al conclusies kunnen worden getrokken is niet zeker. Wel opvallend is dat het steevast en evenals voorgaande jaren AMC, Acta en FNWI zijn waar de opkomst relatief hoog is. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat deze faculteiten minder massaal zijn dan andere faculteiten. Deze drie faculteiten liggen bovendien niet verspreid over de hele stad, maar zijn gevestigd op een eenduidige campusachtige unilocatie, waardoor de bonding met de organisatie en/of andere studenten of de studentenraad groter zou kunnen zijn, resulterend in een hogere opkomst. Op dergelijke unilocaties is de campagne ook makkelijk te organiseren en minder versnipperd. Het centraal stembureau is inmiddels druk bezig met stemmen tellen. De definitieve uitslag zal komende woensdagmiddag tijdens een openbare zitting bekend worden gemaakt in de hal van het Maagdenhuis.