Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde gisteren in met een motie om een student-assessor in colleges van bestuur (CvB) van universiteiten en hogescholen te laten plaatsnemen. Alhoewel haar PvdA-partijgenoot en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het niet met haar eens was, diende PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing een motie in waarin staat dat iedere universiteit of hogeschool in haar bestuur plek zou moeten maken voor een student.

De geschiedenis van de student-assessor is een lange. Vijf jaar geleden drong D66 al aan op een plek voor een student in de colleges van bestuur. Destijds sneuvelde dat plan door een gebrek aan steun in de Eerste Kamer en politieke onwil bij de toenmalige minister Ronald Plasterk. Bovendien zou gebleken zijn dat een proef met de student-assessor aan de Rijksuniversiteit Groningen niet het gewenste effect sorteerde. Het student-lid van het universiteitsbestuur zou bij belangrijke beslissingen alsnog buitenspel worden gezet.

Die argumenten zijn nu terzijde geschoven. Aan ScienceGuide vertelt indiener Jadnanansing dat ze de universiteitsbesturen juist een dienst bewijst. ‘Heel veel van hen [bestuurders, red.] staan daar beslist voor open. Zij vinden een stevige, een serieuze input vanuit studenten erg waardevol. Mijn voorstel geeft dat body.’

Of, hoe en wanneer minister Bussemaker een wetsvoorstel ter verankering van de student-assessor zal indienen is op dit moment nog niet bekend.