Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
In het vorige week door D66 en GroenLinks gesloten akkoord voor de vorming van een nieuwe gemeentebestuur is een hervormingsagenda voor Amsterdam opgenomen met veel aandacht voor woningbouw: jaarlijks moeten er vijfduizend woningen bijkomen. Maar volgens studentenbond Asva is dat nog niet genoeg.

‘We zijn blij met de onderkenning van de woningnood, maar vragen ook specifieke aandacht voor het tekort aan studentenkamers,’ zegt Asva-voorzitter Esther Crabbendam. ‘We roepen beide partijen dan ook op in de uitwerking van het akkoord een aparte doelstelling voor studentenwoningen te formuleren.’

Ondanks het feit dat er volgens Asva in de collegeperiode 2010-2014 al veel gebouwd is, kampt Amsterdam nog altijd met een tekort aan betaalbare studentenwoningen, met name voor studenten die geen recht hebben op huurtoeslag.

‘In een brief aan de onderhandelaars bepleitte Asva daarom voor achtduizend extra studentenwoningen,’ zegt Crabbendam. ‘De fractievoorzitter van GroenLinks committeerde zich tijdens de verkiezingsstrijd al eerder aan deze doelstelling en ook de fractievoorzitter van D66 zegde eerder toe meer studentenwoningen te willen bouwen. De groep studenten onder de 23 jaar zal de komende jaren alleen maar groeien, terwijl voor hen het tekort aan betaalbare studentenwoningen het grootst is. Een nieuw college moet juist voor hen gaan bouwen.’

D66 en GroenLinks gaan vanaf deze week onder leiding van twee informateurs kijken welke partij(en) zich bij het akkoord wil(len) aansluiten. Er zal worden gepraat met SP, PvdA of VVD zijn.

De plannen die D66 en GroenLinks specifiek voor studenten hebben heeft Asva hier op een rijtje gezet.