actueel

‘Studenten frauderen al jaren met computertoetsen’

Clara van de Wiel,
16 april 2014 - 17:57
De truc om digitale toetsen van de opleiding economie en bedrijfskunde foutloos in te vullen is al jaren bekend. Dat laten meerdere studenten aan Folia weten. Tevens geven zij aan dat er ook onder de docenten al veel langer bekend was dat er gesjoemeld kon worden.

Gisteren werd bekend dat de examencommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde de toetsen van alle eerstejaars economie en bedrijfskunde ongeldig verklaart. Door de toets gedurende het semester te maken, konden de studenten maximaal een half punt extra verdienen voor hun eindcijfer. Recent zouden docenten echter ontdekt hebben dat op grootschalige basis met het computerprogramma is gefraudeerd.

Volgens meerdere studenten was de methode om met het computerprogramma te sjoemelen onder studenten echter al jaren bekend. ‘Dit gebeurt zeker al drie jaar. Zodra je op de opleiding begint hoor je erover van medestudenten of ouderejaars,’ aldus een tweedejaars economiestudent die anoniem wil blijven. Bij het eerstejaarsvak wiskunde, dat in het eerste semester van dit jaar werd gegeven, zou volgens studenten op dezelfde manier gefraudeerd zijn met het toetsprogramma en kon eveneens een bonuspunt behaald worden.

Fraudegevoelig

Meerdere studenten laten bovendien weten niet te geloven dat docenten van de UvA niet van de mogelijkheid tot fraude afwisten. ‘Het kan niet dat ze dit niet doorhadden,’ vertelt een eerstejaars. ‘Er werden al veel langer opvallend goede resultaten voor die testjes gehaald.’ Volgens een andere student was het ‘overduidelijk dat de toetsen fraudegevoeliger zijn dan je portemonnee naast een dakloze leggen’.

Ook werd volgens de studenten door docenten tijdens colleges toegegeven dat de toetsen fraudegevoelig zijn, maar dat ze voorlopig toch gehandhaafd werden om studenten te stimuleren zelf met de stof te oefenen. Volgens een andere student werd door een docent van het vak in het college zelfs openlijk gehint naar de mogelijkheden een truc met het toetsprogramma uit te halen.

Onderzoek

Docenten van de opleiding willen niet op de aantijgingen reageren. Een woordvoerder van de UvA laat weten dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan of er ook in het verleden al een mogelijkheid was de truc uit te halen. Volgens hem is het docenten pas recent opgevallen dat er ‘door studenten op zulke grote schaal tienen voor de toets werden gehaald.’ De kans bestaat dat dat onderzoek gevolgen heeft voor de studieresultaten van eerdere studenten. ‘Voor randgevallen kan het mogelijk een cruciaal verschil uitmaken en dat zullen we dus onderzoeken.’ Ook word het gebruikt van het toetsprogramma bij andere opleidingen, zoals psychologie, opnieuw bekeken.

De UvA benadrukt verder dat het niet om tentamenfraude gaat, maar om een truc bij een programma waarmee studenten hun eigen kennis konden testen. ‘Uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van studenten om aan de bel te trekken als ze merken dat er met het programma vals gespeeld kan worden,’ aldus de UvA-woordvoerder.