Eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde hebben op grootschalige basis gefraudeerd bij computertoetsen van het vak statistiek. Met de toetsen kon voorafgaand aan het afsluitende tentamen een bonuspunt van 0,5 verdiend worden. Door de examencommissie van de faculteit is besloten de toets van alle studenten ongeldig te verklaren.

Het computerprogramma MapleTA wordt aan verschillende faculteiten gebruikt voor het afnemen van  digitale toetsen.  Bij het eerstejaarsvak statistiek vulden economiestudenten gedurende het semester wekelijks een computertoets in om hun kennis te testen. Met een goed resultaat konden zij alvast 0,5 punten voor hun eindcijfer scoren.  Door gelijktijdig op twee browsers in te loggen, konden de studenten met het programma frauderen. Met de ene browser maakten de studenten de opgaves, waarna de goede antwoorden getoond werden. In de tweede browser konden deze goede antwoorden vervolgens opnieuw ingevuld worden, waarna alleen het tweede, foutloze resultaat geregistreerd werd. Zo’n vierhonderd studenten hebben van de truc gebruik gemaakt.

Volgens de voorzitter van de facultaire examencommissie Lisette Duyster-Went kwam de fraude de afgelopen weken aan het licht, toen docenten ontdekten dat studenten erin slaagden de toetsen sneller af te leggen dan ervaren docenten. ‘We hebben besloten de toets voor alle studenten ongeldig te verklaren. Studenten die kunnen aantonen een reële tijd nodig te hebben gehad voor het invullen van de toets kunnen tegen de maatregel bezwaar aantekenen.’

Duyster-Went kan niet met zekerheid zeggen of de bug door de producent van de toets of door een verkeerde instelling van de UvA is veroorzaakt. Ook kan ze niet uitsluiten dat er bij andere vakken door studenten van de truc gebruik kon worden gemaakt. ‘Op dit moment wordt door de examencommissie nader onderzoek gedaan.’

Ook Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, kan niet uitsluiten dat er in het verleden nooit eerder op deze manier is gefraudeerd. Wel benadrukt hij dat het hier in principe om een uniek geval gaat en dat er direct actie is ondernomen. ‘We zitten met de inzet van digitale toetsen op dit moment in een experimenteerfase. Dat studenten het dan af en toe lukt om door de mazen heen te glippen is helaas onvermijdelijk.’