Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De landelijke uitstroom onder eerstejaarsstudenten is dit jaar licht gedaald van 13,5 procent naar 13 procent. Dat blijkt uit de februarimeting van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Zij houdt jaarlijks op 1 februari een meting waarin wordt gekeken hoeveel studenten in het eerste half jaar van hun studie uitvallen. In Amsterdam is er minder reden tot juichen. Aan de HvA is de daling kleiner dan landelijk en aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) steeg de uitval van eerstejaars juist.

UvA en HvA
Aan de UvA is de uitstroom juist met ruim 2 procentpunt gestegen ten opzichte van 2013. Bedroeg de uitstroom bij de februarimeting in 2013 nog 12,6 procent, dit jaar bedroeg het aantal afhakers 14,8 procent. Dat houdt in dat van de ruim achtduizend studenten die dit jaar aan de UvA een studie startten meer dan duizend februari niet haalden. De UvA heeft geen duidelijke verklaring voor deze toename.

De Hogeschool van Amsterdam heeft de laatste jaren te kampen met een uitval die steeds boven het landelijk gemiddelde ligt. Van de studenten die in 2012 begonnen, viel 18,2 procent uit voor 1 februari. Dit jaar is dat 17,8 procent.

HvA-woordvoerder Meike Verhagen laat weten dat de HvA een andere definitie van cohort hanteert dan DUO en dat het daardoor moeilijk is om de cijfers een-op-een te vergelijken. De HvA stelt dat een student tot een cohort behoort wanneer hij zich voor de eerste keer inschrijft voor de propedeusefase van een studie, terwijl dat landelijk wordt bepaald aan de eerste hogeronderwijsinschrijving van de student. De trend op de HvA is volgens haar wel dezelfde als landelijk, namelijk een lichte daling van de uitval.

Maatregelen
Dit jaar wordt een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd om studie-uitval te voorkomen. Zo mogen universiteiten scholieren dwingen om mee te doen aan studiekeuzeactiviteiten en mogen ze studenten die zich na 1 mei inschrijven en dus te laat zijn voor die activiteiten weigeren. Bovendien onthulde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kortgeleden op de UvA de studiekeuzetool Studie in Cijfers waarop in één oogopslag de belangrijkste feiten over een studie terug te vinden zijn.