De verhuisbeweging die de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) de komende jaren gaat maken van de Spuistraat naar het BG-terrein, begint langzaam op gang te komen. Het Bungehuis – waar een groot aantal talenstudies is gevestigd - staat inmiddels te koop.

In het Bungehuis worden de laatste tijd steeds ‘onbekende mannen met pakken’ gesignaleerd, laten verschillende studenten aan Folia weten. Dat wil natuurlijke niet per se zeggen dat er projectontwikkelaars of makelaars in het pand rondlopen, maar dit lijkt toch het geval: de decaan van de FGw, Frank van Vree, bevestigt dat ‘het Bungehuis te koop staat’. Hij zegt dat er ‘waarschijnlijk in mei’ een besluit valt over de verhuizing van zijn faculteit. ‘Maar wanneer en hoe en onder welke voorwaarden, dat staat nog allemaal open – dus wat de gevolgen zijn is ook niet duidelijk. Wij bereiden ons wel voor op verschillende scenario’s.’ Mocht de verkoop van het Bungehuis snel gaan, dan zal de verhuizing van de geesteswetenschappers in een stroomversnelling komen.

Finoegristiek
Het Bungehuis dateert uit 1934. Het werd ontworpen voor de rijke koopman Julius Carl Bunge. Voor de bouw van het pand, dat op de hoek met de Paleisstraat staat, moesten maar liefst twintig huizen worden afgebroken. In 1971 werd het Bungehuis gehuurd door de UvA om er tijdelijk allerlei letterenopleidingen in onder te brengen. Volgens berichten in Folia Civitatis uit dat jaar werd een deel van het pand gehuurd voor een huursom van 230.000 gulden per jaar voor twee etages met een totale oppervlakte van bijna tweeduizend vierkante meter. Er werden gevestigd de afdeling taalbeheersing van het instituut voor neerlandistiek, het instituut voor het moderne Nabije-Oosten, de afdeling finoegristiek en het Slavisch seminarium.

Bedoeling was dat er een definitief onderkomen voor de letterenopleidingen zou komen op Uilenburg, bij de IJ-tunnel. Maar dat ging niet door, waarna de UvA het hele pand in 1974 kocht van de Britse onroerendgoedbelegger Investment & Co Ltd. Volgens Folia Civitatis van 2 november 1974 betaalde de UvA er een bedrag van 10,5 miljoen gulden voor; de vraagprijs was 12 miljoen. Wat de UvA nu vraagt voor het op de Rijksmonumentenlijst staande pand is vooralsnog onbekend. Het P.C. Hoofthuis, waar ook geesteswetenschappelijke en letterenopleidingen zijn gevestigd, staat (nog) niet te koop.

Binnenstadscampus
De verhuizing van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Spuistraat naar de Oudemanhuispoort en het BG-terrein maakt deel uit van een omvangrijke herschikking van het huisvestingsareaal van de UvA. Daarbij zal er een einde komen aan de versnippering van allerlei UvA-panden over de stad: er komen vier grote locaties, waaronder een Binnenstadscampus op het BG-terrein/OMP. De andere drie locaties zijn Amsterdam Zuidoost (AMC), Science Park (bèta) en Roeterseilandcampus (rechten, economie en maatschappij & gedrag). Voordat de geesteswetenschappen naar de Binnenstadscampus kunnen trekken moet er ter plekke nog een omvangrijke renovatie van de bestaande panden plaatsvinden.