Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het gemiddelde lid van een raad van toezicht van een Nederlandse universiteit of hogeschool is een blanke man van boven de vijftig, die een achtergrond heeft in het bedrijfsleven en wiens academische prestaties veelal stoppen bij een universitair diploma. Dat blijkt uit onderzoek van Folia, het Algemeen Nijmeegs Studentenblad, Erasmus Magazine en Univers.

Gezamenlijk werden de raden van toezicht en stichtingsbesturen van de veertien universiteiten en de tien grootste hogescholen onderzocht op samenstelling en onderlinge relaties tussen de leden. De resultaten laten een groot old boys-network van commissariatenjagers en uitgerangeerde politici zien, waarin meer dan tien nevenfuncties per persoon niet uitzonderlijk zijn. Oud-minister Hans Alders (toezichthouder Rijksuniversiteit Groningen) spant met negentien nevenfuncties de kroon.

Controle
Iedere universiteit of hogeschool heeft een raad van toezicht of een stichtingsbestuur waarin vier tot zeven leden plaatsnemen. Zij controleren het college van bestuur. De laatste jaren winnen zij aan invloed om uitwassen zoals die bij Hogeschool InHolland voorkwamen tegen te gaan.

Daar werd de raad van toezicht door de onderwijsinspectie op de vingers getikt omdat zij conflicten tussen bestuurders onderling en tussen bestuur en de werkvloer niet signaleerde. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil dat de raden van toezicht zich meer inhoudelijk in het onderwijs- en onderzoeksdiscours gaan mengen.

UvA-HvA
Door de intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam is de Amsterdamse situatie iets anders dan in de rest van het land. Beide instellingen hebben een raad van toezicht met vier leden, maar de voorzitter van beide is dezelfde: oud-VVD-minister Atzo Nicolaï. De drie overige leden van de UvA zijn bovendien adviseurs van de raad van toezicht van de HvA en vice versa.

Deze zeven Amsterdamse toezichthouders hebben een behoorlijk netwerk. Zij hebben connecties met één of meerdere leden van 18 van de overige 22 onderzochte raden van toezicht.

Lees meer over de raden van toezicht in Folia Magazine.