Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

FGw-decaan bestrijdt tekort van 3,4 miljoen

Dirk Wolthekker,
19 februari 2014 - 15:12
Decaan Frank van Vree van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) bestrijdt dat er komend jaar 3,4 miljoen euro moet worden bezuinigd. Het bericht van afgelopen week over tekorten bij de faculteit heeft tot veel onrust gezorgd. 'Het tekort bedraagt dit jaar niet 3,4 miljoen, maar bijna vier ton op een begroting van 84 miljoen, ofwel 0,5 procent.'

Volgens Van Vree zal het er de komende jaren iets grimmiger uitzien voor de begroting. 'Maar ook hier gaat het om een lager bedrag, namelijk om twee miljoen bij ongewijzigd beleid over 2015-2017,’ zegt Van Vree.

Beleidsrijk ombuigingsplan
Van Vree stelt dat de huidige financiële teruggang voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de nawerking van de sterke daling van het aantal bachelor-inschrijvingen in de periode 2010-2012. ‘In tegenstelling tot wat er op Folia Web wordt gesuggereerd, zoeken we de oplossing niet eenzijdig in bezuinigingen op personeel. Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsrijk ombuigingsplan dat voorziet in een reeks van maatregelen.’

‘Deze zijn enerzijds gericht op besparingen – bijvoorbeeld op zalenhuur en door efficiëntere omgang met het onderwijsaanbod – en anderzijds op een verhoging van inkomsten, door te investeren in onderzoek en een verbetering van het onderwijs. Precies voor dit soort investeringen willen we de financiële reserves inzetten: niet de kas leeghalen, maar gelden inzetten om op de langere termijn verder te kunnen. Over dit meerjarige begrotingsplan is de laatste weken uitgebreid gesproken met afdelingen, ondernemingsraad en studentenraad. De komende maanden zullen we deze discussies voortzetten.’