Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Mbo’ers kunnen binnenkort niet meer zonder meer doorstuderen aan het hbo. Vanaf september 2015 gaan voor bepaalde opleidingen in het hoger beroepsonderwijs aanvullende eisen gelden. Met de maatregel wil minister Bussemaker de uitval onder doorstromers aanpakken.

Op dit moment kan iedereen met een mbo-diploma nog doorstromen naar een willekeurige hbo-opleiding. Zo kan iemand die een mbo in de handel heeft gevolgd, zich zonder problemen voor een technische hbo-opleiding inschrijven. Aanvullende eisen zijn er slechts  voor de leraren- en kunstenopleidingen.

Voor zeven andere doorstroomroutes wil minister Bussemaker nu ook strengere eisen gaan stellen. Het gaat volgens de minister om routes waar relatief veel sprake is van uitval onder mbo’ers. Zij halen gemiddeld slechtere resultaten en vallen vaker uit dan medestudenten die wel een vooropleiding hebben gedaan die aansluit bij hun studie. Zo gaat het bijvoorbeeld zowel om de route van economie naar gezondheidszorg, als de omgekeerde weg van zorg naar economie. Studenten met een mbo-diploma die zo’n route toch willen volgen, moeten zich eerst laten bijscholen.

Ongeveer de helft van mbo’ers stroomt na hun vierjarige opleiding door naar het hoger beroepsonderwijs. Vijf procent daarvan volgt een van de automatische routes die binnenkort worden afgesloten. De maatregel zou eigenlijk al volgend jaar worden ingevoerd, maar is uitgesteld om zowel mbo’ers als instellingen gelegenheid te geven zich op de nieuwe regels voor te bereiden.

Het staat hogescholen overigens vrij om mbo’ers ook zonder bijscholing op de trajecten toe te laten, als zij van mening zijn dat de scholieren over voldoende kwaliteiten beschikken. Over twee jaar wordt de maatregel geëvalueerd. Mochten mbo-opleidingen de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs zodanig verbeterd hebben dat extra scholing niet meer nodig is, dan zullen de eisen wellicht weer worden afgeschaft.
Lees meer over